ญี่ปุ่นเริ่มการหาเสียงเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้ว

ญี่ปุ่นเริ่มการหาเสียงเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้ว

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นเริ่มการหาเสียงเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้ว

  การหาเสียงเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 49 ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม โดยจะดำเนินการเป็นระยะเวลาทั้งหมด 12 วัน จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม

  สำหรับคะแนนเสียงทั้งหมดในครั้งนี้อยู่ที่ 465 ที่นั่ง โดยมาจากระบบเขตเดียวเบอร์เดียว 289 ที่นั่ง และมาจากระบบบัญชีรายชื่อ 176 ที่นั่ง ซึ่งเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับเสียงข้างมากคือ 233 ที่นั่ง

  ในส่วนของผู้ลงสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้มีจำนวนทั้งหมด 1,051 คน โดยมาจากระบบเขตเดียวเบอร์เดียว 857 คน และมาจากระบบบัญชีรายชื่อ 194 คน

  โดยลำดับปัจจุบันของแต่ละพรรคในการเลือกตั้งเป็นดังนี้ (ระบบเขตเดียวเบอร์เดียว + ระบบบัญชีรายชื่อ = รวมทั้งหมด)

พรรคเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democratic Party) 277 + 59 = 336 คน
พรรคประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญ (Constitutional Democratic Party) 214 + 26 = 240 คน
พรรคโคเมใหม่ (New Komeito Party) 53 + 9 = 44 คน
พรรคคอมมิวนิสต์ญี่ปุ่น (Japanese Communist Party) 105 + 25 = 130 คน
พรรคนวัตกรรมญี่ปุ่น (Japan Innovation Party) 94 + 2 = 96 คน
พรรคประชาธิปัตย์เพื่อประชาชน (Democratic Party For the People) 21 + 6 = 27 คน
พรรคเรวะ ชินเซ็นกุมิ (Reiwa Shinsengumi) 12 + 9 = 21 คน
พรรคสังคมประชาธิปไตย (Shakaiminshutou) 9 + 6 = 15 คน
พรรคปกป้องประชาชนจากเอ็นเอชเค (เอ็น-โกคุ) 27 + 3 = 30 คน
กลุ่มไม่สนับสนุนพรรคการเมือง 2 คน (จากระบบบัญชีรายชื่อ)
พรรคชินโตยามาโตะ (Yamato Party) 1 + 4 = 5 คน
พรรคใหม่เพื่อเสริมสร้างมาตรการรับมือโควิด-19 ด้วยการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล 4 คน (จากระบบบัญชีรายชื่อ)
พรรคนิปปงไดอิตโต (Japan First Party) 1 + 4 = 5 คน
ไม่สังกัดพรรคการเมืองใดๆ 87 คน (จากระบบเขตเดียวเบอร์เดียว)

  การเลือกตั้งในครั้งนี้นับเป็นการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรในรอบ 4 ปี นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2017 และถือเป็นครั้งแรกที่มีการนับคะแนนเสียงหลังจากสิ้นสุดลงวาระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

  นอกจากนี้การเลือกตั้งในครั้งนี้ยังเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังเกิดการระบาดของโควิด-19 โดยประเด็นสำคัญอยู่ที่การรับมือกับปัญหาการระบาดของโควิด-19 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211019/k10013313831000.html

20-10-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • สีครีม
  • クリーム色
    kuriimu iro