กรณีพิเศษที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นอนุญาตให้ผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติกลับเข้าญี่ปุ่น

กรณีพิเศษที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นอนุญาตให้ผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติกลับเข้าญี่ปุ่น

รายละเอียดข่าวสาร
กรณีพิเศษที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นอนุญาตให้ผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติกลับเข้าญี่ปุ่น

  ณ ตอนนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ห้ามผู้คนจาก 111 ประเทศเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเอง หากเดินทางออกจากญี่ปุ่นแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับเข้าญี่ปุ่นได้เช่นกัน ทำให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นบางส่วนลังเลที่จะเดินทางกลับประเทศในกรณีที่คนในครอบครัวเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าญี่ปุ่นอีกครั้ง

  ด้วยเหตุนี้ทางกระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่นจึงได้พิจารณาผ่อนคลายการห้ามเข้าประเทศในบางกรณี เช่น ผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศเนื่องจากครอบครัวเสียชีวิตหรือมีอาการทรุดหนัก หรือผู้ที่ต้องตรวจติดตามอาการหลังการผ่าตัดในต่างประเทศ จะได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับเข้าญี่ปุ่นได้เป็นกรณีพิเศษ


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200604/k10012457201000.html

05-06-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • ขอบคุณ (ที่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย)
  • お疲れ様
    otsu kare sama