3 จังหวัดในคันไซจำนวนผู้ติดเชื้อต่อสัปดาห์ลดถึงเกณฑ์ที่ยกเลิกภาวะฉุกเฉินได้

3 จังหวัดในคันไซจำนวนผู้ติดเชื้อต่อสัปดาห์ลดถึงเกณฑ์ที่ยกเลิกภาวะฉุกเฉินได้

รายละเอียดข่าวสาร
3 จังหวัดในคันไซจำนวนผู้ติดเชื้อต่อสัปดาห์ลดถึงเกณฑ์ที่ยกเลิกภาวะฉุกเฉินได้

  รัฐบาลญี่ปุ่นได้ทีการยกเลิกภาวะฉุกเฉินใน 39 จังหวัดไปแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 โดยหนึ่งในเกณฑ์ที่ทางรัฐบาลใช้ในการพิจารณายกเลิกภาวะฉุกเฉินคือจำนวนผู้ติดเชื้อต่อสัปดาห์ในจังหวัดนั้นๆ (คิดเป็นอัตรส่วนคือ ต้องมีผู้ติดเชื้อต่ำกว่า 0.5 คน ต่อจำนวนประชากร 1 แสนคน) โดยในตอนนี้ โอซาก้า เกียวโต และเฮียวโกะ ทั้ง 3 จังหวัดข้างต้น ได้เข้าข่ายเกณฑ์ที่ยกเลิกภาวะฉุกเฉินได้แล้ว

  โอซาก้ามีอัตราส่วนผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 0.31 คน เกียวโตมีอัตราส่วนผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 0.23 คน และเฮียวโกะมีอัตราส่วนผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 0.11 คน ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้ง 3 จังหวัดมีอัตราส่วนผู้ติดเชื้อต่ำกว่าเกณฑ์ 0.5 คนต่อจำนวนประชากร 1 แสนคนที่ทางรัฐบาลตั้งไว้

  นอกจากอัตราส่วนผู้ติดเชื้อแล้ว หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่ทางรัฐบาลใช้ในการพิจารณายกเลิกภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ สถานการณ์ทางการแพทย์ เช่นจำนวนเตียงผู้ป่วยเพียงพอหรือไม่ และกำลังในการตรวจ PCR มีเพียงพอหรือไม่ ในส่วนของสถานการณ์ทางการแพทย์และกำลังในการตรวจ PCR ของทั้ง 3 จังหวัด ณ ตอนนี้ อัตราการใช้เตียงผู้ป่วยก็อยู่ในอัตราที่ต่ำกว่าเกณฑ์วิกฤติที่กำหนดไว้ และกำลังในการตรวจ PCR ก็ยังคงเพียงพอเช่นกัน


ที่มา
https://news.yahoo.co.jp/articles/47926ee8363c2f70d4a39773cbd8be0fae2faaae

29-05-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • สุดยอด, เจ๋ง, เยี่ยม, เก่ง
  • すごい
    sugoi
    จริงด้วย! ยอดไปเลย!
    本当だ!すごい!
    hontou da sugoi