ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมากกว่ากว่าปีที่แล้วจากสาเหตุความเครียดในการกักตัว

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมากกว่ากว่าปีที่แล้วจากสาเหตุความเครียดในการกักตัว

รายละเอียดข่าวสาร
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมากกว่ากว่าปีที่แล้วจากสาเหตุความเครียดในการกักตัว

  นางฮาชิโมโตะ เซโกะ ผู้รับผิดชอบดูแลนโยบายเรื่องความเสมอภาคทางเพศ ได้แถลงข่าวเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม มีผู้เสียหายเข้ามาปรึกษากับทางศูนย์ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในแต่ละพื้นที่ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมากว่า 13,272 เคส ซึ่งมากกว่าเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วถึง 1.3 เท่า รวมถึงมีการปรึกษาเข้ามาทางโทรศัพท์และอีเมล์กว่า 4,400 เคส ภายในเวลาเพียงเดือนเดียว โดยสาเหตุดังกล่าวมาคาดว่ามาจากความเครียดและความไม่สะดวกสบายในการใช้ชีวิตที่ต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้าน อันเนื่องมาจากการระบาดของโควิด-19 ได้นำไปสู่ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นดังที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยนางฮาชิโมโตะ เซโกะ กล่าวว่า จะทำการช่วยเหลือและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง


ที่มา
https://news.yahoo.co.jp/articles/c5a810ad066af068eb85fb7f8d11859d3a500345

29-05-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • พฤศจิกายน
  • 11月
    jyuuichi gatsu