คะแนนสนับสนุนคณะรัฐมนตรีของนายกฯ สึกะลดลงมาอยู่ที่ 55%

คะแนนสนับสนุนคณะรัฐมนตรีของนายกฯ สึกะลดลงมาอยู่ที่ 55%

รายละเอียดข่าวสาร
คะแนนสนับสนุนคณะรัฐมนตรีของนายกฯ สึกะลดลงมาอยู่ที่ 55%

  สำนักข่าว NHK ได้ทำการสำรวจคะแนนสนับสนุนที่มีต่อคณะรัฐมนตรีของนายกฯ สึกะ โยชิฮิเดะ โดยการสุ่มโทรศัพท์สอบถามประชาชน ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวนทั้งหมด 2,236 คน โดยมีผู้ให้ความร่วมมือในการตอบคำถามกลับมาเป็นจำนวน 1,284 คนหรือคิดเป็น 57%

  ผลการสำรวจพบว่าคะแนนสนับสนุนที่มีต่อคณะรัฐมนตรีของนายกฯ สึกะ โยชิฮิเดะ ลดลงมา 7% อยู่ที่ 55% (เดิมมีคะแนนสนับสนุน 62%) ในขณะที่คะแนนไม่สนับสนุนเพิ่มขึ้นมา 7% อยู่ที่ 20% (เดิมมีคะแนนไม่สนับสนุน 13%)

เหตุผลของผู้ที่สนับสนุนคณะรัฐมนตรีของนายกฯ สึกะ โยชิฮิเดะ
26% ให้เหตุผลว่า "เพราะเป็นคณะรัฐมนตรีที่ดีกว่าชุดอื่น"
24% ให้เหตุผลว่า "เพราะเชื่อมั่นในตัวนายสึกะ"
18% ให้เหตุผลว่า "เพราะมีความสามารถในการลงมือปฏิบัติ" และ "เพราะคาดหวังในนโยบายของคณะรัฐมนตรีชุดนี้"
10% ให้เหตุผลว่า "เพราะเป็นคณะรัฐมนตรีของพรรคที่ตนให้การสนับสนุน"

เหตุผลของผู้ที่ไม่สนับสนุนคณะรัฐมนตรีของนายกฯ สึกะ โยชิฮิเดะ
32% ให้เหตุผลว่า "เพราะไม่เชื่อมั่นในตัวนายสึกะ"
24% ให้เหตุผลว่า "เพราะไม่คาดหวังอะไรกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีชุดนี้"
13% ให้เหตุผลว่า "เพราะคิดว่ามีคณะรัฐมนตรีชุดอื่นที่ดีกว่านี้" และ "เพราะไม่ใช่คณะรัฐมนตรีของพรรคที่ตนให้การสนับสนุน"
6% ให้เหตุผลว่า "เพราะไม่มีความสามารถในการลงมือปฏิบัติ"

เมื่อให้ประเมินความสามารถในการรับมือกับการระบาดของโควิด-19 มาจนถึงตอนนี้ของรัฐบาลชุดนี้
5% ประเมินว่า "มีการรับมือที่ดี"
49% ประเมินว่า "มีการรับมือที่ดีในระดับหนึ่ง"
34% ประเมินว่า "มีการรับมือที่ไม่ค่อยดีนัก"
6% ประเมินว่า "มีการรับมือที่ไม่ได้เรื่อง"

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับการที่รัฐบาลได้อนุมัติให้ชาวต่างชาติบางส่วนยกเว้นนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นมา ว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการอนุมัติแล้วหรือไม่
20% ตอบว่า "เหมาะสม"
59% ตอบว่า "อนุมัติเร็วเกินไป"
9% ตอบว่า "อนุมัติช้าไป"


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201012/k10012660021000.html

15-10-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • ขอบคุณ (ที่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย)
  • お疲れ様
    otsu kare sama