ญี่ปุ่นอาจเผชิญกับการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์อย่างหนักในอนาคต

ญี่ปุ่นอาจเผชิญกับการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์อย่างหนักในอนาคต

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นอาจเผชิญกับการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์อย่างหนักในอนาคต

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นชี้ว่า ญี่ปุ่นอาจเผชิญกับการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์อย่างหนักในปี 2040 เนื่องจากจำนวนผู้สูงอายุในประเทศเพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุด ในขณะอัตราการเกิดลดน้อยลง

  ทางกระทรวงได้ชี้แจงประเด็นดังกล่าวลงในร่างสมุดปกขาวประจำปี โดยคาดการณ์ว่าในปี 2040 ซึ่งเป็นปีที่จะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มถึงจุดสูงสุดนั้น ในบรรดาผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปี จะมีผู้ชายราว 40% ที่มีอายุจนถึง 90 ปี และจะมีผู้หญิงราว 20% ที่มีอายุจนถึง 100 ปี โดยระบุว่าอายุขัย 100 ปี เป็นขอบเขตที่สามารถมีชีวิตอยู่ถึงได้

  ทำให้ทางกระทรวงฯ คาดว่าในปี 2040 หน่วยงานด้านการแพทย์อาจต้องการบุคลากรทางแพทย์มากถึง 10.7 ล้านคน หรือคิดเป็น 1 ใน 5 ของแรงงานทั้งหมด

  ทางกระทรวงฯ จึงได้ชี้แจงประเด็นดังกล่าวลงในร่างสมุดปกขาวประจำปี เพื่อเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสร้างเสริมระบบสวัสดิการสังคมที่ยั่งยืน เพื่อเป็นมาตรการรับมือกับประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200928/k10012637451000.html

29-09-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • เมื่อวานซืน
  • おととい
    ototoi