งานบูรณะปราสาทคุมาโมโตะอาจล่าช้าไปอีก 15 ปี คาดจะแล้วเสร็จในปี 2052

งานบูรณะปราสาทคุมาโมโตะอาจล่าช้าไปอีก 15 ปี คาดจะแล้วเสร็จในปี 2052

รายละเอียดข่าวสาร
งานบูรณะปราสาทคุมาโมโตะอาจล่าช้าไปอีก 15 ปี คาดจะแล้วเสร็จในปี 2052

  ปราสาทคุมาโมโตะซึ่งได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากแผ่นดินไหวเมื่อปี 2016 และได้เริ่มทำการบูรณะซ่อมแซมตั้งแต่ปี 2018 โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2037 นั้นมีแววว่าอาจจะต้องล่าช้าออกไปจากกำหนดเดิมถึง 15 ปี

  วันที่ 22 พฤศจิกายน นายกเทศมนตรีเมืองคุมาโมโตะประกาศว่าการบูรณะซ่อมแซมปราสาทคุมาโมโตะทั้งหลังอาจเผชิญกับความล่าช้าจนมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2052 แทน หรือกล่าวคือล่าช้ากว่าแผนเดิมที่วางไว้ถึง 15 ปี

  สาเหตุของความล่าช้าเนื่องจากจำเป็นต้องมีการพิจารณาวิธีการบูรณะซ่อมแซมในส่วนของกำแพงหินขนาดใหญ่ รวมถึงปัจจัยอีกหลายๆ อย่างซึ่งอยู่เหนือความคาดหมายจากตอนที่วางแผนทำการบูรณะซ่อมแซมไว้แต่แรก

  โดยกำหนดการ ณ ตอนนี้คือวางแผนที่จะบูรณะซ่อมแซมในส่วนของป้อมธนูอุโตยากุระ (Utoyagura) ให้แล้วเสร็จในปี 2032 และจะบูรณะซ่อมแซมในส่วนของโซนหลักๆ หรือพื้นที่สำคัญในตัวปราสาทให้แล้วเสร็จในปี 2042


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221122/k10013900531000.html

ความคิดเห็นของข่าว
เพิ่มความคิดเห็น

ไม่มีข้อมูลความคิดเห็น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารอื่นๆ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

霊台橋

霊台橋

สะพานโค้งสร้างขึ้นในสมัยเอะโดะ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศและเป็นสะพานที่ยาวท...

คำศัพท์น่ารู้
  • ข้าว
  • ご飯
    gohan
    ข้าวเช้า
    朝ご飯
    asa gohan
facebook