ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อเสนอแนวทางในการป้องกันไม่ให้โควิด-19 แพร่กระจายจากแหล่งบันเทิง

ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อเสนอแนวทางในการป้องกันไม่ให้โควิด-19 แพร่กระจายจากแหล่งบันเทิง

รายละเอียดข่าวสาร
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อเสนอแนวทางในการป้องกันไม่ให้โควิด-19 แพร่กระจายจากแหล่งบันเทิง

  ในที่ประชุมของคณะรัฐบาลด้านการรับมือไวรัสโควิด-19 ร่วมกับบรรดาคณะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติอต่อที่จัดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ทางคณะผู้เชี่ยวชาญได้นำเสนอมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 จากแหล่งบันเทิงยามค่ำคืน ให้กับทางคณะรัฐบาล

  จากการตรวจสอบของคณะผู้เชี่ยวชาญ พบว่าในเบื้องต้นจุดศูนย์กลางของการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ไปยังพื้นที่ต่างๆ หลังจากที่ยกเลิกภาวะฉุกเฉินเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมนั้นอยู่ที่แหล่งบันเทิงยามค่ำคืน ดังนั้นทางคณะผู้เชี่ยวชาญจึงได้เสนอให้ ทางรัฐบาลร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อจัดตั้งองค์กรในการดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 จากแหล่งบันเทิง

  ซึ่งการดำเนินมาตรการดังกล่าวนั้น คือให้มีการตรวจสอบพนักงานและลูกค้าในแหล่งบันเทิงโดยเร็ว และให้การสนับสนุนกรมอนามัย เพื่อตรวจสอบช่องทางการแพร่ระบาดของเชื้อ และการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา

  นอกจากนี้ทางคณะผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวว่า หัวใจสำคัญคือการสร้างความเชื้อถือให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งบันเทิง และการให้คำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อแก่ผู้ที่มาใช้บริการแหล่งบันเทิง


ที่มา :  https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200824/k10012582011000.html

26-08-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • อาย
  • 恥ずかしい
    hazukashii