รัฐบาลญี่ปุ่นปรับขั้นตอนการรับส่วนลดจากโครงการ Go To Travel ให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น

รัฐบาลญี่ปุ่นปรับขั้นตอนการรับส่วนลดจากโครงการ Go To Travel ให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น

รายละเอียดข่าวสาร
รัฐบาลญี่ปุ่นปรับขั้นตอนการรับส่วนลดจากโครงการ Go To Travel ให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น

  โครงการ "Go To Travel" ที่ทางรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิด-19 โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งทางรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งให้กับผู้ที่ไปท่องเที่ยวในโครงการดังกล่าว

  โดยที่ผ่านมานั้น จำเป็นต้องใช้หลักฐานยืนยันจากทางที่พักที่ได้ทำการจองไว้ล่วงหน้าไปยื่นเป็นหลักฐานยังสำนักงานที่ดูแลโครงการ "Go To Travel" เพื่อทำการขอรับเงินสนับสนุนการท่องเที่ยวจากทางรัฐบาล แต่ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม ผู้ที่ไปท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนดังกล่าวอีกต่อไป โดยทางโรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกับทางโครงการ "Go To Travel" จะทำการลดค่าใช้จ่ายตามจำนวนเงินสนับสนุนของทางรัฐบาลเลย โดยผู้ที่ไปท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปยื่นหลักฐานเองกับทางสำนักงานแต่อย่างใด ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนเพื่อความสะดวกสำหรับผู้ท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

  ในตอนนี้ทางโรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกับโครงการ "Go To Travel" นั้นมีมากกว่า 12,000 แห่งในวันที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา และยังมีกำหนดเพิ่มมากขึ้นอีกในหลังจากนี้


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200727/k10012534361000.html

29-07-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • ...ดีกว่า / อย่า...ดีกว่า
  • 。。。した/しない方がいい
    ...shita hou ga ii / ...shinai hou ga ii
    นำเงินสดติดตัวไปด้วยดีกว่า
    現金を持って行った方がいい
    genkin wo motte itta hou ga ii