ยอดจองตั๋วรถไฟ JR ในช่วงเทศกาลโอบ้งต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 80เปอร์เซ็นต์

ยอดจองตั๋วรถไฟ JR ในช่วงเทศกาลโอบ้งต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 80เปอร์เซ็นต์

รายละเอียดข่าวสาร
ยอดจองตั๋วรถไฟ JR ในช่วงเทศกาลโอบ้งต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 80เปอร์เซ็นต์

  งานเทศกาลโอบ้ง เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อเส้นไหว้ดวงวิญญาญบรรพบุรุษหรือผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งตรงกับช่วงวันที่ 13 - 16 สิงหาคมของทุกปี อีกทั้งยังเป็นช่วงวันหยุดยาวที่คนญี่ปุ่นจะพากันกลับบ้านเพื่อไปรวมญาติและเส้นไหว้ดวงวิญญาณที่บ้านเกิด จึงเป็นช่วงที่มียอดจองตั๋วรถไฟ ล่วงหน้าเป็นจำนวนมากในทุกๆ ปี แต่ทว่าในปีนี้ ยอดจองตั๋วรถไฟ JR ในช่วงเทศกาลโอบ้งต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 80% ซึ่งมีสาเหตุมาจากการ แพร่ระบาดอย่างหนักของเชื้อไวรัสโควิด-19

  ทางบริษัทรถไฟ JR ระบุว่า เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ยอดจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 7-17 สิงหาคม ซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลโอบ้งนั้น มียอดจองเพียง 750,000 ที่นั่ง จากจำนวนที่นั่งทั้งหมด 10.53 ล้านที่นั่ง ซึ่งลดลงมากถึง 21% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว และยังเป็นยอดการจองที่ต่ำที่สุดที่เคยมีการบันทึกมานับตั้งแต่ปี 1996 อีกด้วย

  หากแยกประเภทเป็นรถไฟ JR ชินคันเซนสายต่างๆ สายโทโฮคุลดลง 19%  สายโทไคโดลดลง 21% สายซันโยและสายฮอกไกโดลดลง 22% และสายคิวชูลดลง 25%


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200723/k10012529581000.html

25-07-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • ถูกใจ
  • 気に入る
    ki ni iru
    ฉันค่อนข้างถูกใจเกมนี้
    このゲーム、けっこう気にいった。
    kono gēmu kekkou ki ni iita