ญี่ปุ่นออกมาตรการให้เข้ารับการตรวจโควิดล่วงหน้าก่อนไปทำงานต่างประเทศ

ญี่ปุ่นออกมาตรการให้เข้ารับการตรวจโควิดล่วงหน้าก่อนไปทำงานต่างประเทศ

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นออกมาตรการให้เข้ารับการตรวจโควิดล่วงหน้าก่อนไปทำงานต่างประเทศ

  รัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการอนุมัติให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศได้แล้วในบางประเทศ ได้แก่ ไทย จีน เวียดนาม และประเทศอื่นๆ รวมทั้งหมด 16 ประเทศ โดยที่ไม่ต้องเข้ารับการกักตัวเมื่อไปถึงประเทศนั้นๆ แต่จำเป็นต้องมีเอกสารยืนยันการตรวจ PCR จากต้นทางญี่ปุ่นแล้วว่าไม่พบเชื้อโควิด-19 ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้ออกมาตรการให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ สามารถนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับการตรวจ PCR ได้ที่ โรงพยาบาลใกล้บ้าน โดยมีกำหนดเปิดรับนัดหมายล่วงหน้าในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้

  กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น กล่าวว่า จำนวนผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศที่สามารถเข้ารับการตรวจได้นั้น ปัจจุบันทั่วประเทศอยู่ที่ราว 2-3 ร้อยคนต่อวัน โดยทางรัฐบาลต้องการให้ทางโรงพยาบาลต่างๆ เข้าร่วมกับมาตรการดังกล่าว เพื่อให้รองรับจำนวน ผู้ที่มาเข้ารับการตรวจได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังได้พิจารณาจัดตั้งสถานที่ตรวจ PCR ในสนามบินอีกด้วย
 

ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/easy/k10012535641000/k10012535641000.html

29-07-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
  • 善因善果
    zenin zenka