การทดลองทางการแพทย์ของยาอาวีแกนมีความล่าช้ากว่ากำหนด

การทดลองทางการแพทย์ของยาอาวีแกนมีความล่าช้ากว่ากำหนด

รายละเอียดข่าวสาร
การทดลองทางการแพทย์ของยาอาวีแกนมีความล่าช้ากว่ากำหนด

  ทางกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นมีแผนที่จะให้การรับรองยาอาวีแกน ซึ่งเป็นยาต้านไข้หวัดใหญ่ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในเดือนพฤษภาคมนี้ หลังจากมีการยืนยันประสิทธิภาพของยาดังกล่าวผ่านการทดลองทางการแพทย์จากทางบริษัทยาแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นซึ่งจะทำการทดสอบแพทย์กับผู้ป่วย 96 คนในญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงสิ้นเดือนมิถุนายน แม้ว่าทางรัฐบาลจะได้มีการเร่งกระบวนการต่างๆ ให้เร็วขึ้น แต่ทางบริษัทยาระบุว่าการทดลองนั้นมีความล่าช้ากว่ากำหนดการเดิม เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีจำนวนลดลง แต่จะยังคงจะดำเนินการทดลองทางการแพทย์ต่อไป

  ซึ่งนอกจากบริษัทยาแห่งนี้แล้ว ทีมวิจัยที่มหาวิทยาลัยสุขภาพฟูจิตะในจังหวัดไอจิเองก็ได้กำลังดำเนินการทดลองในการใช้ยาอาวีแกนสำหรับการรักษาโควิด-19 เช่นกัน  โดยตั้งเป้าให้เสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ แต่ทางทีมวิจัยระบุว่าในตอนนี้ทางทีมวิจัยเองยังไม่สามารถตัดสินประสิทธิภาพของยาตัวนี้สำหรับใช้ในการรักษาโควิด-19 ได้

  ในแง่ของความปลอดภัยนั้น ได้มีการรายงานว่ายาอาวีแกนอาจมีผลข้างเคียงต่อตัวอ่อนในการทดสอบกับสัตว์ แต่ไม่มีรายงานถึงผลกระทบที่เป็นอันตรายร้ายแรงอื่นๆ จากการทดสอบกับผู้คนกว่า 3,000 คน โดยมีคณะแพทย์คอยเฝ้าสังเกตอาการ


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200611/k10012466031000.html

12-06-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • อาหารกลางวัน
  • 昼ご飯
    hiru gogan
    กินอาหารกลางวันที่โรงอาหาร
    食堂で昼ご飯を食べます。
    shokudou de hiru gohan wo tabemasu