พบสิ่งแปลกปลอมในวัคซีนไฟเซอร์ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนจังหวัดโอกินาว่า

พบสิ่งแปลกปลอมในวัคซีนไฟเซอร์ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนจังหวัดโอกินาว่า

รายละเอียดข่าวสาร
พบสิ่งแปลกปลอมในวัคซีนไฟเซอร์ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนจังหวัดโอกินาว่า

  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ได้มีการพบสิ่งแปลกปลอมในวัคซีนไฟเซอร์ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนของเมืองยาเอเสะ จังหวัดโอกินาว่า

  ศูนย์ฉีดวัคซีนของเมืองยาเอเซะกล่าวว่าได้สังเกตเห็นสิ่งแปลกปลอมขณะกำลังแบ่งวัคซีนออกจากขวดมาใส่ในหลอดฉีดยา 6 หลอด

  ทางการจังหวัดโอกินาว่าได้สั่งให้ระงับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่มีหมายเลขล็อตเดียวกับที่พบสิ่งแปลกปลอมแล้ว และจะนำวัคซีนอื่นมาฉีดแทน

  ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ล็อตดังกล่าวไปแล้วมีจำนวน 304 คน แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานอาการผิดปกติหรือผลข้างเคียงใดๆ ตามมา

  บริษัทในเครือไฟเซอร์ของญี่ปุ่นระบุว่า สิ่งแปลกปลอมส่วนใหญ่มักเกิดจากเศษจุกยางที่เข็มฉีดยาขูดกับจุกยางของขวดในตอนที่ดูดวัคซีน

  อย่างไรก็ตาม ทางเมืองยาเอเสะได้ทำการส่งขวดวัคซีนที่พบสิ่งแปลกปลอมไปให้ทางบริษัทไฟเซอร์ตรวจสอบรายละเอียดแล้ว


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210830/k10013233191000.html

31-08-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • ตำรวจ
  • 警察官
    keisatsukan