ยอดผู้เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนในญี่ปุ่นจนถึงวันที่ 8 สิงหาคมอยู่ที่ 1,002 ราย

ยอดผู้เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนในญี่ปุ่นจนถึงวันที่ 8 สิงหาคมอยู่ที่ 1,002 ราย

รายละเอียดข่าวสาร
ยอดผู้เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนในญี่ปุ่นจนถึงวันที่ 8 สิงหาคมอยู่ที่ 1,002 ราย

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการระบุว่า ขณะนี้ได้มีการพบผู้เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,002 รายทั่วญี่ปุ่น นับจนถึงวันที่ 8 สิงหาคม

  แบ่งเป็นผู้เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์อยู่ที่ 19.6 รายต่อ 1 ล้านคน และเป็นผู้เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนวัคซีนโมเดอร์นาอยู่ที่ 1.2 รายต่อ 1 ล้านคน

  แต่ทั้งนี้สาเหตุของการเสียชีวิตทุกรายยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเกิดจากการฉีดวัคซีน

  อีกทั้งยังมีการพบผู้ที่มีอาการ "กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ" หรือ "เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ" หลังฉีดวัคซีนอีกหลายราย

  โดยพบในผู้ที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์อยู่ที่ 55 ราย หรือคิดเป็น 1.1 รายต่อ 1 ล้านคน และพบในผู้ที่ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาอยู่ที่ 13 ราย หรือคิดเป็น 1.4 รายต่อ 1 ล้านคน

  นอกจากนี้ยังพบว่า หญิงวัย 80 ปีรายหนึ่งที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต่ำซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ในระดับสากล แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเกิดจากการฉีดวัคซีน เนื่องจากข้อมูลที่ไม่เพียงพอ

  อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ได้ตัดสินใจให้ดำเนินการฉีดวัคซีนต่อไป โดยระบุว่า "ขณะนี้ยังไม่มีข้อกังวลร้ายแรงใดๆ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน"


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210828/k10013228011000.html

30-08-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • ต้องลงที่สถานีไหน
  • どの駅で降りればいいですか?
    dono eki de orireba ii desuka?