คณะกรรมการโอลิมปิกกำหนดให้มีจำนวนผู้ชมในสนามสูงสุดไม่เกิน 10,000 คน

คณะกรรมการโอลิมปิกกำหนดให้มีจำนวนผู้ชมในสนามสูงสุดไม่เกิน 10,000 คน

รายละเอียดข่าวสาร
คณะกรรมการโอลิมปิกกำหนดให้มีจำนวนผู้ชมในสนามสูงสุดไม่เกิน 10,000 คน

  ประธานโอลิมปิกสากล ผู้ว่าการกรุงโตเกียว รัฐบาลญี่ปุ่น คณะกรรมการโอลิมปิกสากล และคณะกรรมการจัดงานโตเกียวโอลิมปิก รวม 5 ฝ่ายได้จัดการประชุมร่วมกันทางออนไลน์ขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน เพื่อกำหนดจำนวนผู้ชมสูงสุดในสนามแข่ง

  จากการประชุมข้างต้น คณะกรรมการจัดงานโตเกียวโอลิมปิกจึงได้ตัดสินใจกำหนดให้มีจำนวนผู้ชมในสนามแข่งของรายการต่างๆ ได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 คน และต้องไม่เกิน 50% ของความจุของสถานที่ และไม่มีการเปิดรับผู้ชมจากต่างประเทศ

  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจัดงานโตเกียวโอลิมปิกได้ระบุว่าข้อจำกัดด้านจำนวนผู้ชมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ซึ่งหมายความอาจมีการจัดการแข่งขันขึ้นโดยไม่เปิดรับผู้ชมเลยก็ได้

  สำหรับผู้ที่จองตั๋วได้แล้วจะดำเนินการสุ่มใหม่อีกครั้งเพื่อลดจำนวนตั๋วที่เกินมา โดยจะชี้แจงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งในวันที่ 23 มิถุนายน ส่วนนโยบายจำนวนผู้ชมในสนามแข่งพาราลิมปิกจะตัดสินใจภายในวันที่ 16 กรกฎาคมนี้

  ซึ่งในช่วงระยะเวลาก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงของสถาการณ์การระบาด หรืองสถาการณ์ทางการแพทย์เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน จะมีการหารือร่วมกันทั้ง 5 ฝ่ายอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210621/k10013096171000.html

22-06-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • สุดยอด, เจ๋ง, เยี่ยม, เก่ง
  • すごい
    sugoi
    จริงด้วย! ยอดไปเลย!
    本当だ!すごい!
    hontou da sugoi