ญี่ปุุ่นเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงในรอบ 3 ปีเมื่อวันที่ 26 พ.ค.

ญี่ปุุ่นเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงในรอบ 3 ปีเมื่อวันที่ 26 พ.ค.

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุุ่นเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงในรอบ 3 ปีเมื่อวันที่ 26 พ.ค.

  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ผู้คนทั่วญี่ปุ่นต่างเฝ้ารอชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงหรือ Supermoon ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี

  จันทรุปราคาเต็มดวงเป็นปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์เรียงตัวกันและดวงจันทร์เต็มดวงถูกเงาของโลกปกคลุมอย่างสมบูรณ์

  ในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ดวงจันทร์จะดูใหญ่ขึ้นเนื่องจากโคจรอยู่ในตำแหน่งใกล้กับโลกมากที่สุด หรือที่เรียกกันว่า "ซูเปอร์มูน" โดยจะดูใหญ่ขึ้นกว่าตอนที่โคจรอยู่ไกลจากโลกมากที่สุดถึง 14%

  ดวงจันทร์ได้เริ่มส่องสว่างเมื่อเวลาประมาณ 18:44 น. และได้ถูกบดบังเกิดเป็นจันทรุปราคาเต็มดวงตั้งแต่เวลา 20: 21 น. ถึงเวลา 20:28 น. หรือเป็นเวลาประมาณ 19 นาที

  ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถมองเห็นได้ทั่วประเทศ โดยจะมองเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงเข้มในระหว่างที่เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าว และได้สิ้นสุดเมื่อเวลาประมาณ 21.53 น.

  หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์แห่งชาติญี่ปุ่น (NAOJ) ระบุว่าชาวญี่ปุ่นจะมีโอกาสได้เห็นจันทรุปราคาอีกครั้งในวันที่ 8 พฤศจิกายนปีหน้า และจะมีโอกาสได้เห็นจันทรุปราคาบางส่วนในวันที่ 19 พฤศจิกายนปีนี้

  แต่สำหรับจันทรุปราคาเต็มดวงหรือ Supermoon จะมีโอกาสได้เห็นเมื่อดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในตำแหน่งใกล้กับโลกมากที่สุดอีกครั้งในเดือนตุลาคมปี 2033 หรืออีก 12 ปีข้างหน้า


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210526/k10013053271000.html

27-05-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • หอบ
  • 喘息
    zensoku