ศูนย์ฉีดวัคซีนขนาดใหญ่ในกรุงโตเกียวและโอซาก้าเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนแล้ว

ศูนย์ฉีดวัคซีนขนาดใหญ่ในกรุงโตเกียวและโอซาก้าเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนแล้ว

รายละเอียดข่าวสาร
ศูนย์ฉีดวัคซีนขนาดใหญ่ในกรุงโตเกียวและโอซาก้าเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนแล้ว

  ศูนย์ฉีดวัคซีนขนาดใหญ่ในกรุงโตเกียวและโอซาก้าภายใต้การดำเนินการของกองกำลังป้องกันตนเองเริ่มต้นการฉีดวัคซีนให้ประชาชนทั่วไปแล้วเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม

  ศูนย์ฉีดวัคซีนทั้งสองแห่งจะใช้วัคซีนของบริษัทโมเดอร์นาที่เพิ่งได้รับการอนุมัติจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีกลุ่มเป้าหมายแรกอยู่ที่ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป

  ระหว่างวันที่ 24-30 พฤษภาคม ศูนย์ฉีดวัคซีนในกรุงโตเกียวจะจำกัดเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ใน 23 เขตของกรุงโตเกียว ส่วนศูนย์ฉีดวัคซีนในโอซาก้าจะจำกัดเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดโอซาก้า

  ศูนย์ฉีดวัคซีนทั้งสองแห่งจะดำเนินการเป็นระยะเวลาสามเดือน โดยจะเปิดทำการตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 20.00 น. รวมทั้งวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  บุคลากรทางการแพทย์ของกองกำลังป้องกันตนเองที่ถูกส่งมาดำเนินการที่ศูนย์ฉีดวัคซีนทั้งสองแห่งมีอยู่ราว 280 คน และยังได้ความร่วมมือจากพยาบาลภาคเอกชนอีกราว 200 คน

  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม มีผู้ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนในกรุงโตเกียว 5,000 คน และที่ศูนย์ฉีดวัคซีนในโอซาก้า 2,500 คน ซึ่งทางรัฐบาลตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนการฉีดวัคซีนไว้สูงสุดที่ 10,000 คนต่อวันในกรุงโตเกียวและที่ 5,000 คนต่อวันในโอซาก้าในสัปดาห์หน้า

  สำหรับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปริมณฑลของกรุงโตเกียว ได้แก่ ไซตามะ ชิบะ และคานากาวะ รวมทั้งพื้นที่ปริมณฑลในโอซาก้า ได้แก่ เกียวโต และเฮียวโกะ จะมีสิทธิ์เข้ารับการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนขนาดใหญ่ได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210524/k10013047621000.html

25-05-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • หอมหัวใหญ่
  • 玉ねぎ
    tamaneki