ญี่ปุ่นเตรียมยกระดับมาตรการแรงงานข้ามชาติเพื่อยับยั้งการค้ามนุษย์

ญี่ปุ่นเตรียมยกระดับมาตรการแรงงานข้ามชาติเพื่อยับยั้งการค้ามนุษย์

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นเตรียมยกระดับมาตรการแรงงานข้ามชาติเพื่อยับยั้งการค้ามนุษย์

  "โครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ" ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติมาพัฒนาทักษะที่ญี่ปุ่น โดยเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วมีผู้ฝึกงานชาวต่างชาติที่มาญี่ปุ่นในโครงการดังกล่าวกว่า 400,000 คน

  อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการได้รับรายงานว่าเกิดกรณีที่ผู้ฝึกงานต่างชาติถูกบริษัทหรือนายจ้างใช้ความรุนแรง รวมถึงถูกบังคับให้ทำงานเป็นเวลานานหลายชั่วโมงด้วยค่าจ้างที่ต่ำกว่าเกณฑ์ ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้

  ด้วยเหตุนี้ทางกระทรวงฯ จึงได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานแรงงานทั่วประเทศในเดือนที่แล้ว เพื่อยกระดับมาตรการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติจากการการกระทำต่างๆ ของนายจ้างดังที่กล่าวมาข้างต้น

  ทางกระทรวงฯ ระบุว่าสำนักงานแรงงานทุกแห่งที่จัดส่งผู้ฝึกงานชาวต่างชาติไปยังบริษัทต่าง ๆ นั้นมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบกรณีที่ต้องสงสัยว่าเป็นการค้ามนุษย์ หรือกรณีที่ผู้ฝึกงานร้องขอความคุ้มครอง เนื่องจากชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานเป็นต้น โดยหากพบว่ามีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้น รวมถึงถูกบังคับให้ทำงานเป็นเวลานาน จะมีการดำเนินคดีขึ้นตามกฎหมายภายใต้ความร่วมมือของกรมตำรวจ

  นอกจากนี้ทางกระทรวงฯ ยังได้กล่าวว่า เราจำเป็นต้องมีการยกระดับมาตรการให้เข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อยับยั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ฝึกงานด้านเทคนิคที่มาจากต่างประเทศ


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210314/k10012914011000.html

15-03-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • นักแสดงชาย
  • 俳優
    haiyuu