โอกินาว่าประกาศภาวะฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค.ถึง 7 ก.พ.นี้

โอกินาว่าประกาศภาวะฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค.ถึง 7 ก.พ.นี้

รายละเอียดข่าวสาร
โอกินาว่าประกาศภาวะฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค.ถึง 7 ก.พ.นี้

  จังหวัดโอกิน่าว่าได้ตัดสินใจประกาศภาวะฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ รวมระยะเวลา 19 วัน เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจังหวัด หลังจากที่จำนวนผู้ติดเชื้อได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนระบบการแพทย์ตกอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียด โดยมีอัตราการใช้เตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลสูงถึง 60%

พร้อมกันนั้นยังได้ดำเนินมาตรการต่างๆ โดยขอความร่วมมือจากประชาชนและภาคธุรกิจ เช่นเดียวกับในจังหวัดอื่นๆ ที่ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินไปก่อนหน้านี้ เช่น
1. หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็นตั้งแต่เวลา 20.00 น.
2. หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าหรือออกจากจังหวัดโดยไม่จำเป็น
3. เลื่อนเวลาปิดร้านอาหารให้เร็วขึ้นจากเวลา 22.00 น. มาเป็นเวลา 20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ รวมระยะเวลา 17 วัน สำหรับร้านอาหารที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขอให้งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่เวลา 19:00 น. โดยจะให้เงินสนับสนุน 680,000 เยน แก่ร้านค้าที่ให้ความร่วมมือ
4. ส่งเสริมการทำงานทางไกลหรือทำงานจากที่บ้าน เพื่อลดการออกนอกบ้านมาทำงานลง 70%

  ในส่วนของโรงเรียนนั้นยังคงทำการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ พร้อมกับดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ออย่างทั่วถึงควบคู่ไปด้วย

  การประกาศภาวะฉุกเฉินของจังหวัดโอกินาว่าในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 แล้วหลังจากเดือนเมษายนและเดือนกรกฎาคมในปีที่แล้ว


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210119/k10012823141000.html

20-01-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • 8
  • はち
    hachi