วัคซีนโควิด-19 ล็อตที่ 3 ของไฟเซอร์จำนวน 520,000 โดสมาถึงญี่ปุ่นแล้ว

วัคซีนโควิด-19 ล็อตที่ 3 ของไฟเซอร์จำนวน 520,000 โดสมาถึงญี่ปุ่นแล้ว

รายละเอียดข่าวสาร
วัคซีนโควิด-19 ล็อตที่ 3 ของไฟเซอร์จำนวน 520,000 โดสมาถึงญี่ปุ่นแล้ว

  วัคซีนโควิด-19 ล็อตที่ 3 ของบริษัทไฟเซอร์จำนวน 520,000 โดสได้ถูกขนส่งจากโรงงานในประเทศเบลเยียมมายังสนามบินนาริตะประเทศญี่ป่นแล้วเมื่อวันที่ 1 มีนาคม เวลา 10.15 น. ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น

  วัคซีนดังกล่าวได้รับการบรรจุอยู่ในกล่องชนิดพิเศษพร้อมกับน้ำแข็งแห้ง หลังจากเดินทางมาถึงสนามบินนาริตะแล้วทางเจ้าหน้าที่สนามบินได้นำกล่องออกจากคลังสินค้าของเครื่องบินด้วยความระมัดระวัง และจากนั้นได้นำวัคซีนขึ้นรถบรรทุกเพื่อทำการขนส่งไปยังสถานที่จัดเก็บรักษาวัคซีนซึ่งอยู่นอกสนามบินนาริตะต่อไป

  วัคซีนโควิด-19 ล็อตที่ 3 ของบริษัทไฟเซอร์ซึ่งมีจำนวน 520,000 โดส เมื่อนำมารวมกับวัคซีนล็อตที่ 1 และล็อตที่ 2 แล้วทำให้ขณะนี้จำนวนวัคซีนที่มีอยู่ในญี่ปุ่นมีอยู่ประมาณ 1,360,000 โดส ซึ่งเป็นปริมาณ ที่เทียบเท่ากับจำนวนคนประมาณ 680,000 คน

  รัฐบาลญี่ปุ่นได้เริ่มการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์กว่า 40,000 คน ซึ่งอยู่ในสถาบันการแพทย์ทั่วประเทศกว่า 100 แห่งในสัปดาห์ที่แล้ว จากนั้นจะดำเนินการแจกจ่ายวัคซีนไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์อีกราว 4,700,000 คนในเดือนมีนาคม และมีแผนที่จะฉีดให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปในเดือนเมษายนนี้

  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจำนวนบุคลากรทางการแพทย์นั้นมีมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก จึงมีความเป็นไปได้สูงว่าทางรัฐบาลอาจทำการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ควบคู่ไปกับผู้สูงอายุ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210301/k10012891151000.html

02-03-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • ข้าราชการ
  • 公務員
    koumuin