ราว 15% ของโควิดกลายพันธุ์ที่พบในเมืองโกเบเป็นสายพันธุ์เดียวกับของอังกฤษ

ราว 15% ของโควิดกลายพันธุ์ที่พบในเมืองโกเบเป็นสายพันธุ์เดียวกับของอังกฤษ

รายละเอียดข่าวสาร
ราว 15% ของโควิดกลายพันธุ์ที่พบในเมืองโกเบเป็นสายพันธุ์เดียวกับของอังกฤษ

  ทางการเมืองโกเบได้ทำการตรวจสอบเชื้อไวรัสโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์จากตัวอย่างที่พบในประชาชนของเมืองโกเบเป็นเวลา 1 สัปดาห์นับจากวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พบว่าราว 15% ของโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์ที่พบในเมืองโกเบนั้นเป็นสายพันธุ์เดียวกับที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในประเทศอังกฤษ

  ท่ามกลางสถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ชนิดเดียวกับที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในประเทศอังกฤษในเมืองโกเบ รวมถึงจังหวัดเฮียวโงะมากขึ้นเรื่อยๆ ทางการเมืองโกเบจึงได้นำตัวอย่างเลือดของประชาชนกว่า 1,000 คนในเมืองโกเบที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมจนถึง 18 กุมภาพันธ์ มาทำการตรวจสอบชนิดของเชื้อไวรัส

  จากการตรวจสอบบรรดาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 677 คนที่ติดเชื้อระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ไม่พบใครเลยที่เป็นชนิดกลายพันธุ์จากอังกฤษ แต่ทว่าในบรรดาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 173 คนที่ติดเชื้อระหว่างวันที่ 29 มกราคมถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พบผู้ที่เป็ชนิดกลายพันธุ์จากอังกฤษ 8 คนหรือคิดเป็น 4.6%

  ต่อมาในบรรดาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 105 คนที่ติดเชื้อระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พบผู้ที่เป็ชนิดกลายพันธุ์จากอังกฤษ 11 คนหรือคิดเป็น 10.5% และในบรรดาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 79 คนที่ติดเชื้อระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พบผู้ที่เป็ชนิดกลายพันธุ์จากอังกฤษ 12 คนหรือคิดเป็น 15.2% ซึ่งจะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์จากอังกฤษที่พบในเมืองโกเบมีแนวโน้มที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

  นอกจากนี้ยังพบเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ชนิดใหม่ที่ไม่เคยพบที่ไหนมาก่อนในตัวอย่างเลือดของผู้ติดเชื้อ 5 คนอีกด้วย

  ด้วยเหตุนี้ทางการเมืองโกเบจึงได้กำลังเสริมสร้างระบบสำหรับการตรวจสอบหาเชื้อโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์จากอังกฤษที่กำลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในเมืองโกเบ


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210302/k10012892601000.html

02-03-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • เอาใจยาก
  • 気難しい
    kimuzukashii
    เขาเป็นคนที่เอาใจยาก
    彼は気難しい人です。
    kare wa kimuzukashii hito desu