วัคซีนโควิด-19 ล็อตที่ 2 ของไฟเซอร์ จำนวนกว่า 450,000 โดสได้มาถึงญี่ปุ่นแล้ว

วัคซีนโควิด-19 ล็อตที่ 2 ของไฟเซอร์ จำนวนกว่า 450,000 โดสได้มาถึงญี่ปุ่นแล้ว

รายละเอียดข่าวสาร
วัคซีนโควิด-19 ล็อตที่ 2 ของไฟเซอร์ จำนวนกว่า 450,000 โดสได้มาถึงญี่ปุ่นแล้ว

  วัคซีนโควิด-19 ล็อตที่ 2 ของทางบริษัทไฟเซอร์ได้เดินทางจากโรงงานในประเทศเบลเยียมมาถึงสนามบินนาริตะประเทศญี่ป่นแล้วเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น

  วัคซีนดังกล่าวซึ่งบรรจุอยู่ในกล่องชนิดพิเศษพร้อมกับน้ำแข็งแห้งได้ถูกขนส่งไปยังคลังสินค้าแห่งหนึ่ง หลังจากนั้นได้ถูกขนส่งทางรถบรรทุกไปยังสถานที่ เก็บรักษาวัคซีนที่อยู่นอกสนามบินนาริตะเมื่อเวลา 11.00 น. ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น

  วัคซีนโควิด-19 ล็อตที่ 2 นี้มีปริมาณ 450,000 โดส ซึ่งเมื่อรวมกับล็อตแรกแล้วจะมีปริมาณวัคซีนทั้งหมด 838,000 โดสหรือเท่ากับจำนวนคนราว 420,000 คน

  รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนแจกจ่ายวัคซีนอย่างมากที่สุด 1,170,000 โดสให้กับจังหวัดต่างๆ เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในวันที่ 1 มีนาคม หรืออีกประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากนี้ และจะมีการขนส่งวัคซีนมาเพิ่มที่ญี่ปุ่นทันทีหลังจากที่ทางสหภาพยุโรปอนุมัติ

  อย่างไรก็ตาม จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1,000,000 คนจากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ประมาณ 3,700,000 คน ซึ่งหากการจัดส่งวัคซีนมายังญี่ปุ่นเกิดความติดขัดขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อกำหนดการฉีควีคซีนให้กับผู้สูงอายุ รวมถึงกลุ่มคนในลำดับต่อๆ ไป


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210221/k10012878891000.html

22-02-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • ใบรับรองแพทย์
  • 診断書
    shindansho