นักศึกษาที่ญี่ปุ่นกว่า 5,800 คนลาออกหรือพักการเรียนเนื่องจากการระบาดของโควิด-19

นักศึกษาที่ญี่ปุ่นกว่า 5,800 คนลาออกหรือพักการเรียนเนื่องจากการระบาดของโควิด-19

รายละเอียดข่าวสาร
นักศึกษาที่ญี่ปุ่นกว่า 5,800 คนลาออกหรือพักการเรียนเนื่องจากการระบาดของโควิด-19

  กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รายงานว่านักศึกษาที่ญี่ปุ่นกว่า 5,800 คนได้ตัดสินใจลาออกกลางคันหรือพักการเรียนชั่วคราวเนื่องจากการระบาดของโควิด-19

  กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้ทำการสำรวจจำนวนนักศึกษาที่ลาออกกลางคันหรือพักการเรียนชั่วคราวจากมหาวิทยาลัยกว่า 1,009 แห่งทั่วประเทศตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคมปีที่แล้ว พบว่านักศึกษาที่ลาออกมีจำนวน 28,647 คน และที่ลาออกเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 มีจำนวน 1,367 คน ส่วนนักศึกษาที่พักการเรียนมีจำนวน 65,670 คน และที่พักการเรียนเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 มีจำนวน 4,434 คน ซึ่งรวมแล้วนักศึกษาที่ลาออกหรือพักการเรียนเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 มีจำนวน 5,801 คน

  โดยภาพรวมแล้วจำนวนนักศึกษาที่ลาออกกลางคันลดลงจากปีก่อนหน้า 20% และจำนวนนักศึกษาที่พักการเรียนชั่วคราวลดลงจากปีก่อนหน้า 10%

  ทางกระทรวงฯ ระบุว่า มหาวิทยาลัยกว่า 99% ได้เลื่อนกำหนดชำระเงินค่าเล่าเรียนออกไป และมหาวิทยาลัยกว่า 74% ได้ลดหรือยกเว้นค่าเล่าเรียนให้กับนักศึกษาที่ประสบปัญหาทางการเงินเนื่องจากการระบาดของโควิด-19

  นอกจากนี้ในเดือนเมษายนปีที่แล้วทางรัฐบาลยังได้จัดตั้งระบบทุนการศึกษาใหม่สำหรับนักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย โดยในเดือนธันวาคมได้มีนักศึกษาที่มารับทุนการศึกษาแล้วเป็นจำนวนเกือบ 270,000 คน


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210221/k10012878981000.html

22-02-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • เบสบอล
  • 野球(やきゅう)
    yakyuu
    เบสบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
    野球は日本で一番人気のあるスポーツです。
    yakyuu wa nihon de ichi ban ninki no aru supōtsu desu