ชาวต่างชาติในญี่ปุ่นที่กลับประเทศไม่ได้เพราะโควิด-19 ได้รับอนุญาตให้ทำงานพิเศษได้

ชาวต่างชาติในญี่ปุ่นที่กลับประเทศไม่ได้เพราะโควิด-19 ได้รับอนุญาตให้ทำงานพิเศษได้

รายละเอียดข่าวสาร
ชาวต่างชาติในญี่ปุ่นที่กลับประเทศไม่ได้เพราะโควิด-19 ได้รับอนุญาตให้ทำงานพิเศษได้

  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศของตนได้เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านมาตรการป้องกันโควิด-19 สามารถทำงานพิเศษหรืองานพาร์ทไทม์ได้เป็นการชั่วคราวตั้งวันที่ 1 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป

  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุว่า มีชาวต่างชาติจำนวนมากที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศของตนได้ยังตกค้างอยู่ในญี่ปุ่น ซึ่งส่วนใหญ่มักประสบข้อจำกัด ด้านการเดินทางที่เข้มงวดยิ่งขึ้นหรือไม่ก็มีจำนวนเที่ยวบินที่น้อยลง ส่งผลให้ชาวต่างชาติบางส่วนต้องประสบกับปัญหาด้านการเงินในการดำรงชีวิต

  ด้วยเหตุนี้ทำให้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ออกมาตรการให้ชาวต่างชาติที่ตกค้างอยู่ในญี่ปุ่นสามารถทำงานพิเศษหรืองานพาร์ทไทม์ได้เป็นการชั่วคราว ตั้งวันที่ 1 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ชาวต่างชาติกว่า 21,000 คน ทั้งผู้ที่ถือวีซ่าพำนักอาศัยในระยะสั้นและผู้ถือวีซ่าเข้ารับการฝึกทักษะด้านเทคนิค โดยจำเป็นต้องยื่นเรื่องเพื่อแสดงความจำนงกับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อน

  ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุว่า มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้ชาวต่างชาติที่ตกค้างอยู่สามารถทำงานเพื่อยังชีพต่อไปจนกว่าจะสามารถเดินทางกลับประเทศของตนได้


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201201/k10012739151000.html

02-12-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • รองเท้า
  • kutsu