กรุงโตเกียวขอให้สถาบันการแพทย์เตรียมเตียงสำหรับผู้ป่วยหนักจากโควิด-19 ให้มากขึ้น

กรุงโตเกียวขอให้สถาบันการแพทย์เตรียมเตียงสำหรับผู้ป่วยหนักจากโควิด-19 ให้มากขึ้น

รายละเอียดข่าวสาร
กรุงโตเกียวขอให้สถาบันการแพทย์เตรียมเตียงสำหรับผู้ป่วยหนักจากโควิด-19 ให้มากขึ้น

  ทางการกรุงโตเกียวเตรียมขอให้สถาบันการแพทย์ในกรุงโตเกียวจัดหาเตียงคนไข้เพิ่มอีก 50 เตียง เพื่อให้มีจำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยหนักที่ติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งหมด 200 เตียง

  ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน กรุงโตเกียวมีผู้ป่วยหนักที่มีปัญหาทางด้านระบบหายใจจำนวน 70 คน ถือเป็นตัวเลขที่สูงสุดนับตั้งแต่รัฐบาลยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินในเดือนพฤษภาคม

  นอกจากนี้ทางรัฐบาลยังเตรียมขอให้สถาบันการแพทย์จัดหาเตียงคนไข้เพิ่มอีก 360 เตียง เพื่อให้มีจำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยหนักที่ติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งหมด 3,000 เตียง

  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ทางการกรุงโตเกียวเคยขอให้โรงพยาบาลจัดเตรียมเตียงสำหรับผู้ป่วยหนัก ที่ติดเชื้อโควิด-19 เอาไว้ 300 เตียง

  ทางการกรุงโตเกียวกล่าวว่า เตียงคนไข้สำหรับผู้ป่วยหนักที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 200 เตียงก็เพียงพอแล้ว เพราะยังต้องเก็บเตียงคนไข้ส่วนที่เหลือไว้สำหรับผู้ป่วยโรคอื่นที่ไม่ใช่โควิด-19 ด้วย


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201201/k10012740071000.html

02-12-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • สีเหลือง
  • 黄色
    ki iro