โรงพยาบาลในญี่ปุ่นกำลังแบกรับภาระการใช้เตียงที่สูงขึ้นจากเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโควิด-19

โรงพยาบาลในญี่ปุ่นกำลังแบกรับภาระการใช้เตียงที่สูงขึ้นจากเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโควิด-19

รายละเอียดข่าวสาร
โรงพยาบาลในญี่ปุ่นกำลังแบกรับภาระการใช้เตียงที่สูงขึ้นจากเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโควิด-19

  โรงพยาบาลในญี่ปุ่นกำลังแบกรับภาระการใช้เตียงโรงพยาบาลที่สูงขึ้นจากการที่ผู้ป่วยโควิด-19 ในญี่ปุ่นยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยโรงพยาบาลบางแห่งมีอัตราการใช้เตียงโรงพยาบาลเกินกว่า 30-40% แล้ว

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นระบุว่า ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่น ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน อยู่ที่ 5,951 คน โดยเพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนมา 1,434 คนหรือคิดเป็น 32% ในระยะเวลา 1 สัปดาห์

  ณ วันที่ 11 พฤศจิกายนยังไม่มีจังหวัดใดที่มีอัตราการใช้เตียงโรงพยาบาลเกินกว่า 40% แต่ในระยะเวลา 1 สัปดาห์ให้หลัง ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน อัตราการใช้เตียงโรงพยาบาลในจังหวัดเฮียวโกะได้เพิ่มขึ้นเป็น 44% และในจังหวัดโอซาก้าได้เพิ่มขึ้นเป็น 41%

  นอกจากนี้อัตราการใช้เตียงโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ กว่า 34 จังหวัดก็ได้เพิ่มมากขึ้น เช่น จังหวัดฮอกไกโดเพิ่มขึ้นเป็น 38% จังหวัดไซตามะเพิ่มขึ้นเป็น 37% จังหวัดโอกินาว่าเพิ่มขึ้นเป็น 35% จังหวัดไอจิและกรุงโตเกียวเพิ่มขึ้นเป็น 33%


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201122/k10012725301000.html

23-11-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • ร้านขายยา
  • 薬屋
    kusuriya