เคสการทารุณกรรมเด็กที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วสูงเป็นประวัติการณ์

เคสการทารุณกรรมเด็กที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วสูงเป็นประวัติการณ์

รายละเอียดข่าวสาร
เคสการทารุณกรรมเด็กที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วสูงเป็นประวัติการณ์

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นระบุว่า ศูนย์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเด็กทั่วประเทศต้องรับมือกับ เคสการทารุณกรรมเด็กในญี่ปุ่นที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์กว่า 190,000 เคสในปีที่แล้ว

  ทางกระทรวงฯ กล่าวว่า จำนวนเคสการทารุณกรรมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ถูกรายงานเข้ามาเมื่อปีพ.ศ. 2562 มีทั้งหมด 193,780 เคส โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 33,942 เคส หรือคิดเป็น 21.2%

  เคสการทำร้ายจิตใจเด็กมีทั้งหมด 109,118 เคส หรือคิดเป็น 56.3% จากเคสทั้งหมด *รวมถึงการใช้ความรุนแรงทางวาจา หรือการใช้ความรุนแรงกับสมาชิกคนอื่นในครอบครัวต่อหน้าเด็ก

  เคสการทำร้ายร่างกายเด็ก เช่น การทุบตีเด็ก มีทั้งหมด 49,240 เคส หรือคิดเป็น 25.4% จากเคสทั้งหมด

  เคสการปล่อยปละละเลยเด็กมีทั้งหมด 33,345 เคส หรือคิดเป็น 17.2% จากเคสทั้งหมด

  เคสการล่วงละเมิดทางเพศเด็กมีทั้งหมด 2,077 เคส หรือคิดเป็น 1.1% จากเคสทั้งหมด

  โดยผู้ที่ทำการรายงานไปยังศูนย์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเด็กมากที่สุดคือตำรวจอยู่ที่ 96,473 เคสหรือประมาณ 49.8%

  ขณะนี้ทางกระทรวงฯ ได้ดำเนินการเสริมสร้างความร่วมมือกับทางตำรวจ ตลอดจนองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเสริมสร้างระบบของศูนย์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเด็กอย่างต่อเนื่อง โดยยึดถือเอาการปกป้องชีวิตของเด็กๆ เป็นความสำคัญสูงสุด


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201118/k10012718501000.html

19-11-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • หลังเที่ยง (p.m.)
  • 午後
    gogo
    18.00 น. (6.00 p.m.)
    午後6時
    gogo roku ji