เรือหน่วยยามฝั่งจีนบุกรุกน่านน้ำญี่ปุ่นถี่ขึ้นจากปีก่อนหน้า

เรือหน่วยยามฝั่งจีนบุกรุกน่านน้ำญี่ปุ่นถี่ขึ้นจากปีก่อนหน้า

รายละเอียดข่าวสาร
เรือหน่วยยามฝั่งจีนบุกรุกน่านน้ำญี่ปุ่นถี่ขึ้นจากปีก่อนหน้า

  สำนักงานรักษาความมั่นคงทางทะเลของญี่ปุ่นเผยว่า เมื่อปีที่แล้วได้มีการพบเห็นเรือหน่วยยามฝั่งจีนบุกรุกน่านน้ำญี่ปุ่นบริเวณนอกชายฝั่งฏในจังหวัดโอกินาว่าถี่ขึ้นมากกว่าปีก่อนหน้า

  โดยเมื่อปีที่แล้วเรือหน่วยยามฝั่งจีนได้บุกรุกน่านน้ำญี่ปุ่นบริเวณนอกชายฝั่งหมู่เกาะเซนกากุทั้งสิ้น 34 ครั้ง มากกว่าเมื่อปีก่อนหน้า 10 ครั้ง

  ในจำนวนนั้นยังได้แสดงท่าทีที่จะแล่นเรือเข้าใกล้เรือประมงของญี่ปุ่นที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทั้งสิ้น 18 ครั้ง มากกว่าเมื่อปีก่อนหน้า 8 ครั้ง

  หากคิดรวมจำนวนวันทั้งหมดแล้วพบว่าเรือหน่วยยามฝั่งแล่นเรืออยู่ในน่านน้ำญี่ปุ่นนานถึง 332 วัน เกือบเท่ากับระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่พบในปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 333 วัน

  รัฐบาลจีนได้มีการดำเนินกิจกรรมทางทะเลเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว พร้อมกันนั้นยังได้ออกกฎหมายที่อนุญาตให้เจ้าหน้าเรือยามฝั่งของตนใช้กำลังอาวุธโจมใส่เรือต่างชาติ ที่บุกรุกเข้าไปในน่านน้ำของตนอย่างผิดกฎหมายได้ในกรณีที่เรือดังกล่าวไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งให้ออกไปนอกพื้นที่

  ศาสตราจารย์ซากาโมโตะ ชิเงคิ แห่งมหาวิทยาลัยโกเบ ได้ให้ความเห็นว่า การที่จีนแล่นเรือเข้าใกล้เรือประมงญี่ปุ่นก็เพราะมีเจตนาที่จะบั่นทอนการครอบครองหมู่เกาะเซนกากุของญี่ปุ่นนั่นเอง

  ด้วยเหตุนี้ทำให้ทางสำนักงานรักษาความมั่นคงทางทะเลของญี่ปุ่นได้มีการเพิ่มกำลังเพื่อคอยเฝ้าระวังมากขึ้น โดยมีแผนที่จะเพิ่มเรือลาดตระเวนขนาดใหญ่ 10 ลำภายในปีงบประมาณ 2025


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220103/k10013412841000.html

04-01-2022
คำศัพท์น่ารู้
  • แม่บ้าน (รับจ้าง)
  • 家政婦
    kaseifu