เรือหน่วยยามฝั่งจีนบุกรุกน่านน้ำญี่ปุ่นถี่ขึ้นจากปีก่อนหน้า

เรือหน่วยยามฝั่งจีนบุกรุกน่านน้ำญี่ปุ่นถี่ขึ้นจากปีก่อนหน้า

รายละเอียดข่าวสาร
เรือหน่วยยามฝั่งจีนบุกรุกน่านน้ำญี่ปุ่นถี่ขึ้นจากปีก่อนหน้า

  สำนักงานรักษาความมั่นคงทางทะเลของญี่ปุ่นเผยว่า เมื่อปีที่แล้วได้มีการพบเห็นเรือหน่วยยามฝั่งจีนบุกรุกน่านน้ำญี่ปุ่นบริเวณนอกชายฝั่งฏในจังหวัดโอกินาว่าถี่ขึ้นมากกว่าปีก่อนหน้า

  โดยเมื่อปีที่แล้วเรือหน่วยยามฝั่งจีนได้บุกรุกน่านน้ำญี่ปุ่นบริเวณนอกชายฝั่งหมู่เกาะเซนกากุทั้งสิ้น 34 ครั้ง มากกว่าเมื่อปีก่อนหน้า 10 ครั้ง

  ในจำนวนนั้นยังได้แสดงท่าทีที่จะแล่นเรือเข้าใกล้เรือประมงของญี่ปุ่นที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทั้งสิ้น 18 ครั้ง มากกว่าเมื่อปีก่อนหน้า 8 ครั้ง

  หากคิดรวมจำนวนวันทั้งหมดแล้วพบว่าเรือหน่วยยามฝั่งแล่นเรืออยู่ในน่านน้ำญี่ปุ่นนานถึง 332 วัน เกือบเท่ากับระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่พบในปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 333 วัน

  รัฐบาลจีนได้มีการดำเนินกิจกรรมทางทะเลเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว พร้อมกันนั้นยังได้ออกกฎหมายที่อนุญาตให้เจ้าหน้าเรือยามฝั่งของตนใช้กำลังอาวุธโจมใส่เรือต่างชาติ ที่บุกรุกเข้าไปในน่านน้ำของตนอย่างผิดกฎหมายได้ในกรณีที่เรือดังกล่าวไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งให้ออกไปนอกพื้นที่

  ศาสตราจารย์ซากาโมโตะ ชิเงคิ แห่งมหาวิทยาลัยโกเบ ได้ให้ความเห็นว่า การที่จีนแล่นเรือเข้าใกล้เรือประมงญี่ปุ่นก็เพราะมีเจตนาที่จะบั่นทอนการครอบครองหมู่เกาะเซนกากุของญี่ปุ่นนั่นเอง

  ด้วยเหตุนี้ทำให้ทางสำนักงานรักษาความมั่นคงทางทะเลของญี่ปุ่นได้มีการเพิ่มกำลังเพื่อคอยเฝ้าระวังมากขึ้น โดยมีแผนที่จะเพิ่มเรือลาดตระเวนขนาดใหญ่ 10 ลำภายในปีงบประมาณ 2025


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220103/k10013412841000.html

ความคิดเห็นของข่าว
เพิ่มความคิดเห็น

ไม่มีข้อมูลความคิดเห็น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารอื่นๆ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

ปราสาทชูริ (首里城公園)

ปราสาทชูริ (首里城公園)

อดีตที่ประทับของกษัตริย์ภายหลังการรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งเดียวของราชอาณาจักรริวกิว

()
เกาะโคอุริ (古宇利島)

เกาะโคอุริ (古宇利島)

เกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของโอกินาว่า มีชื่อเล่นว่า "เกาะแห่งความรัก" จากโขดหินรูปหัวใจซึ่งเป็นสถานที่ยอ...

()
ถนนต้นฟุคุกิ แห่งบิเสะ (備瀬のフクギ並木)

ถนนต้นฟุคุกิ แห่งบิเสะ (備瀬のフクギ並木)

ชุมชนเล็กๆ เรียบชายทะเลที่ปลูกต้นฟุคุกิไว้เพื่อกำบังลมมาตั้งแต่สมัยโบราณ เกิดเป็นความงามของต้นฟคุกิที่ตั้งเรียง...

()
ซากปราสาทคัทสึเรน (勝連城跡)

ซากปราสาทคัทสึเรน (勝連城跡)

ซากของปราสาทที่ครั้งหนึ่งเคยมีชื่อเสียงมากที่สุดในสมัยขุนนางอามาวาริในศตวรรษที่ 15 ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงชันที่ใ...

()
ถนนโคคุไซโดริ (国際通り)

ถนนโคคุไซโดริ (国際通り)

ถนนย่านช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่แฝงไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโอกินาว่า

()
สวนสับปะรดนาโกะ (ナゴパイナップルパーク)

สวนสับปะรดนาโกะ (ナゴパイナップルパーク)

สวนสับปะรดและสวนพืชผักทางการเกษตรและกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดเล็กเพื่อส่งเสริมการขายสับปะรดท้องถิ่น

()
สะพานโคอุริ (古宇利大橋)

สะพานโคอุริ (古宇利大橋)

สะพานที่ใช้เดินทางจากเกาะหลักโอกินาว่าข้ามไปยังเกาะโคอุริ มีความยาวเกือบ 2 กิโลเมตร

()
ผางวงช้าง (万座毛)

ผางวงช้าง (万座毛)

หน้าผาหินสูงกว่า 20 เมตรที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนมีรูปร่างคล้ายกับงวงช้าง ตั้งอยู่แนวเลียบชายฝั่งทพดลในหมู่บ้านอนน...

()
เกาะยางาจิ (屋我地島)

เกาะยางาจิ (屋我地島)

เกาะที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 กิโลเมตร ล้อมรอบไปด้วยทะเลอันสวยงาม ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของคาบสมุทรโมโตบุ

()
คำศัพท์น่ารู้
  • หนังสือเดินทาง, พาสปอร์ต
  • パスポート
    pasupooto
    ทำพาสปอร์ต
    パスポートを取る
    pasupooto wo toru
facebook