ญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อโอไมครอน 113 รายในผู้ที่มาจากต่างประเทศ 17-25 ธ.ค.

ญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อโอไมครอน 113 รายในผู้ที่มาจากต่างประเทศ 17-25 ธ.ค.

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อโอไมครอน 113 รายในผู้ที่มาจากต่างประเทศ 17-25 ธ.ค.

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นรายงานว่า พบผู้ติดเชื้อโอไมครอนในญี่ปุ่นเพิ่ม 113 ราย เป็นชายหญิงอายุระหว่าง 10-79 ปีที่เดินทางจากต่างประเทศ เช่น สหรัฐ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร เคนยา ฯลฯ มาถึงสนามบินนาริตะและสนามบินฮาเนดะระหว่างวันที่ 17-25 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีทั้งผู้ที่ตรวจพบตั้งแต่ที่ด่านกักกันโรคของสนามบินและผู้ที่ตรวจพบขณะที่กำลังช่วงกักตัวอยู่ที่บ้านของตน

  โดยจำนวนดังกล่าวถือเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อโอไมครอนรายวันที่พบมากที่สุดนับตั้งแต่ที่เคยรายงานมา นอกจากนี้เคสที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโอไมครอนในขณะกำลังกักตัวที่บ้านจนถึงตอนนี้รวมทั้งสิ้น 360 รายแล้ว

  ผู้เชี่ยวชาญออกความเห็นเพิ่มเติมว่า การแพร่ระบาดของเชื้อโอไมครอนภายในชุมชนมีแนวโน้มมากขึ้น นอกจากมาตรการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อจากภายนอกประเทศอย่างการตั้งข้อจำกัดการเดินทางเข้าประเทศแล้ว ควรมีการมุ่งเน้นมาตรการไปที่การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้นด้วย


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211229/k10013409221000.html

30-12-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • ลนลาน, ตาลีตาเหลือก
  • 焦った
    asetta
    นึกว่าทำกระเป๋าตังค์หล่นหายเลยลนลานใหญ่เลย
    財布を落としたかと思って焦ったよ
    saifu wo otoshitaka to omotte asetta yo