อายุขัยของการมีสุขภาพแข็งแรงของคนญี่ปุ่นสูงสุดเป็นประวัติการณ์

อายุขัยของการมีสุขภาพแข็งแรงของคนญี่ปุ่นสูงสุดเป็นประวัติการณ์

รายละเอียดข่าวสาร
อายุขัยของการมีสุขภาพแข็งแรงของคนญี่ปุ่นสูงสุดเป็นประวัติการณ์

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นได้ทำการสำรวจข้อมูลอายุขัยของการมีสุขภาพดี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่ผู้คนสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่ต้องพึ่งการดูแลรักษาพยาบาล ซึ่งทางกระทรวงฯ ได้ทำการสำรวจข้อมูลดังกล่าวทุกๆ 3 ปี จาก 200,000 ครัวเรือนทั่วญี่ปุ่น

  จากการสำรวจในปี 2021 นี้ พบว่าอายุขัยของการมีสุขภาพดีของเพศหญิงอยู่ที่ 75.38 ปี และของเพศชายอยู่ที่ 72.68 ปี โดยเมื่อเทียบกับการสำรวจครั้งล่าสุดในปี 2019 พบว่าอายุขัยของการมีสุขภาพดีของของเพศหญิงเพิ่มขึ้น 0.59 ปี และของเพศชายเพิ่มขึ้น 0.54 ปี

  นอกจากนี้หากเทียบกับที่เริ่มทำการสำรวจมาตั้งแต่ปี 2001 พบว่าอายุขัยของการมีสุขภาพดีของของเพศหญิงเพิ่มขึ้น 2.73 ปี และของเพศชายเพิ่มขึ้น 3.28 ปี ซึ่งถือเป็นสถิติที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย

  เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัดพบว่า ผู้หญิงในจังหวัดมิเอะ และผู้ชายในจังหวัดโออิตะ มีอายุขัยของการมีสุขภาพแข็งแรงมากที่สุด โดยอยู่ที่ 77.58 ปีและ 73.72 ปีตามลำดับ

  ในทางกลับกันผู้หญิงในจังหวัดเกียวโต และผู้ชายในจังหวัดอิวาเตะ มีอายุขัยของการมีสุขภาพแข็งแรงมากที่สุด โดยอยู่ที่ 73.68 ปีและ 71.39 ปีตามลำดับ

  ทางกระทรวงฯ ระบุว่ามีผู้คนที่ต้องเข้ารับการดูแลรักษาพยาบาลมีจำนวนลดลง และผู้สูงอายุจำนวนมากยังคงเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้อยู่ นอกจากนี้ทางกระทรวงฯ กำลังประเมินว่าการระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่ออายุขัยของการมีสุขภาพแข็งแรงด้วยหรือไม่


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211229/k10013408011000.html

30-12-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • สีน้ำเงิน, สีฟ้า
  • ao