ผู้ที่กลับบ้านในช่วงเทศกาลโอบ้งให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สูงอายุจากโควิด-19 ด้วย

ผู้ที่กลับบ้านในช่วงเทศกาลโอบ้งให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สูงอายุจากโควิด-19 ด้วย

รายละเอียดข่าวสาร
ผู้ที่กลับบ้านในช่วงเทศกาลโอบ้งให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สูงอายุจากโควิด-19 ด้วย

  ศ.คาคุ มิตสึโอะ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อของคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยโทโฮคุกล่าวว่า ผู้ที่เดินทางกลับบ้านเกิด ไปหาครอบครัวซึ่งมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ ในช่วงเทศกาลโอบ้ง ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สูงอายุจากโควิด-19 ด้วย เนื่องจากในช่วงนี้อัตราความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุนั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆ

  โดยก่อนอื่นให้พิจารณาก่อนเลยว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ หากคิดว่าตนเองมีความเสี่ยงก็ไม่ควรเดินทางกลับ ส่วนผู้ที่เดินทางกลับบ้านเกิดไปหาครอบครัวซึ่งมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ ทาง ศ.คาคุ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

  ให้คอยล้างมือและใส่หน้ากากอนามัยอยู่สม่ำเสมอ โดยให้ถอดหน้ากากอนามัยเฉพาะเวลารับประทานอาหารเท่านั้น ในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้สูงอายุในครอบครัว ให้ใช้จานคนละใบ อย่าใช้ร่วมกัน และให้เว้นระยะห่างในการนั่ง รับประทานอาหารระหว่างกันอย่างน้อย 2 เมตร ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และไม่รวมกลุ่มกันหลายคน

  ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านที่มักใช้ร่วมกัน เช่น รีโมททีวี ลูกบิดประตู อย่างสม่ำเสมอ เวลาแช่อ่างอาบน้ำให้ผู้สูงอายุเป็นฝ่ายแช่ก่อน เวลาเปิดเครื่องปรับอากาศ ให้เปิดหน้าต่างไว้เล็กน้อยให้อากาศถ่ายเทได้ ใช้เวลาร่วมกับผู้สูงอายุให้น้อยที่สุดและหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200806/k10012554741000.html

11-08-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • พูด / คุย
  • 話す
    hanasu
    เรื่องที่พูดมาเป็นความจริงเหรอ
    その話、本当ですか?
    sono hanashi hontou desuka