ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุสูงที่สุดในโลก

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุสูงที่สุดในโลก

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุสูงที่สุดในโลก

  กระทรวงการปกครองและการสื่อสารภายในของญี่ปุ่น รายงานว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปีในญี่ปุ่นมีจำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ และยังมีสัดส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งประเทศมากที่สุดในโลกอีกด้วย

  ทางกระทรวงฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเมื่อวันที่ 20 กันยายน ซึ่งเป็นวันก่อนวันเคารพผู้สูงอายุของญี่ปุ่น (21 กันยายน) โดยระบุว่า จนถึงวันที่ 15 กันยายน ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปีในญี่ปุ่นมีมากสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 36.17 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 300,000 คน และสัดส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งประเทศยังสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และสูงที่สุดในโลกอยู่ที่ 28.7% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 0.3% โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่จำนวนประชากรทั้งประเทศลดลงกว่า 290,000 คน

  เมื่อดูจากข้อมูลของทางสหประชาชาติหรือ UN พบว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีสัดส่วนของผู้อายุสูงที่สุดในโลก โดยมากกว่าอิตาลี ซึ่งเป็นประเทศที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุรองถัดจากญี่ปุ่นอยู่ที่ 5%

  ผู้สูงอายุในญี่ปุ่น แบ่งเป็นเพศหญิงราว 20.44 ล้านคน และเพศชายราว 15.73 ล้านคน โดยผู้สูงอายุเพศหญิงมากกว่าอยู่ที่ 4.7 ล้านคน และในบรรดาผู้สูงอายุเพศหญิงทั้งหมด กว่า 25% มีอายุมากกว่า 70 ปีขึ้นไป

  เมื่อปีที่แล้ว จำนวนผู้สูงอายุในญี่ปุ่นที่ประกอบอาชีพมีอยู่ 8.92 ล้านคน ซึ่งคิดเป็น 13.3% ของจำนวนผู้ที่ประกอบอาชีพทั้งหมดในญี่ปุ่น และยังเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์อีกด้วย นอกจากนี้ผู้สูงอายุราว 24.9% หรือราว 1 ใน 4 ของผู้สูงอายุทั้งหมดในญี่ปุ่น มีอาชีพเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 8 และยังเป็นสัดส่วนสูงที่สุดในบรรดาประเทศอุตสาหกรรม


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200920/k10012627811000.html

23-09-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • บ๊ายบาย
  • バイバイ
    bai bai