รัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าเรื่องความเสมอภาคทางเพศในที่ทำงาน

รัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าเรื่องความเสมอภาคทางเพศในที่ทำงาน

รายละเอียดข่าวสาร
รัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าเรื่องความเสมอภาคทางเพศในที่ทำงาน

  รัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการตั้งเป้าหมายใหม่ในการให้ผู้หญิงได้ดำรงตำแหน่งผู้นำในที่ทำงานมากขึ้น หลังจากที่ไม่สามารถทำตามเป้าหมายเดิมที่กำหนดไว้ในปีนี้ได้ โดยเป้าหมายเดิมนั้นทางรัฐบาลญี่ปุ่นมุ่งเป้าที่จะเพิ่มสัดส่วนตำแหน่งผู้นำหญิงให้ได้ราว 30% ภายในปีพ.ศ. 2563 แต่เนื่องจากจำนวนผู้หญิงที่ดำรงตำแหน่ง ทางด้านบริหารจัดการในบริษัทและในหน่วยงานภาครัฐยังคงมีน้อยอยู่ ทำให้ทางรัฐบาลได้ตัดสินใจเลื่อนระยะเวลาเป้าหมายออกไปจากปีพ.ศ. 2563 เป็นอย่างเร็วที่สุดภายในทศวรรษที่ 2020 หรือกล่าวคือภายในปีพ.ศ. 2572

  นอกจากนี้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นยังมีแผนที่จะตั้งเป้าหมายใหม่เพื่อให้ผู้ชายและผู้หญิงที่ดำรงตำแหน่งผู้นำมีสัดส่วนเท่ากันในทศวรรษที่ 2030 หรือภายในปีพ.ศ. 2582 โดยรัฐบาลญี่ปุ่นมีจุดประสงค์เพื่อต้องการสร้างสังคมที่ผู้คนสามารถทำงานโดยมีความเสมอภาคทางเพศได้ ซึ่งเป้าหมายใหม่นี้จะกำหนดรายละเอียดขึ้น ในแผนความเสมอภาคทางเพศ นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2564 ไปเป็นระยะเวลา 5 ปี


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200721/k10012526011000.html

22-07-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • อาหารแนะนำ
  • おすすめの料理
    osusume no ryouri
    มีอาหารแนะนำไหม
    おすすめの料理はありますか?
    osusume no ryouri wa arimasuka?