รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนผ่อนปรนในการจัดกิจกรรมหากมีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างถี่ถ้วน

รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนผ่อนปรนในการจัดกิจกรรมหากมีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างถี่ถ้วน

รายละเอียดข่าวสาร
รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนผ่อนปรนในการจัดกิจกรรมหากมีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างถี่ถ้วน

  รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนผ่อนปรนในการจัดกิจกรรมในสัปดาห์นี้ หลังจากที่ทางสมาชิกคณะอนุกรรมการว่าด้วยมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้มีการประชุมกันครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม โดยทางรัฐบาลจะยึดถือจากการประเมินและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้ขอสรุปออกมาว่า

  ทางคณะผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า ผู้ป่วยหนักซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวนั้นมีจำนวนลดน้อยลง ทำให้สถานการณ์ความตึงเครียดทางการแพทย์ทุเลาลงเมื่อเทียบกับช่วงแรกที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉิน ในตอนต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ดังนั้น้ทางคณะผู้เชี่ยวชาญจึงเห็นชอบกับแผนการผ่อนปรนให้มีการจัดกิจกรรมได้ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องมีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างถี่ถ้วนตลอดการดำเนินกิจกรรม อีกทั้งทางรัฐบาลได้มีการพิจารณาเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากเดิมที่เคยกำหนดไว้สูงสุด 1,000 คน เป็น 5,000 คน

  นอกจากนี้ทางรัฐบาลยังมีแผนจัดการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในการจัดสมดุลระหว่างมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีกำหนดจะจัดการประชุมขึ้นในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200707/k10012500291000.html

08-07-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • ข้าราชการ
  • 公務員
    koumuin