กระทรวงสาธารณสุขกล่าวคนส่วนใหญ่แทบไม่มีภูมิคุ้มกันโควิด-19 เลย

กระทรวงสาธารณสุขกล่าวคนส่วนใหญ่แทบไม่มีภูมิคุ้มกันโควิด-19 เลย

รายละเอียดข่าวสาร
กระทรวงสาธารณสุขกล่าวคนส่วนใหญ่แทบไม่มีภูมิคุ้มกันโควิด-19 เลย

  หากเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกันจะผลิตภูมิต้านทานเพื่อจำกัดสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกาย เมื่อพบเชื้อเดิมเข้าสู่ร่างกายอีกครั้ง เซลล์ความจำจะทำการสร้างภูมิต้าน และกำจัดเชื้อโรคออกจากร่างกายก่อนเกิดโรค ทางกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นจึงได้ทำการตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสโควิด-19 กับประชาชนในกรุงโตเกียว โอซาก้า และจังหวัดมิยางิ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่อายุ 20 ปีขึ้นไป ทั้งหมด 7,950 คน โดยในการตรวจดังกล่าวจะทำการวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดเพื่อหาว่ามีโปรตีนชนิดที่บ่งชี้ว่าเคยผ่านการติดเชื้อมาหรือไม่ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า พบประชาชนในกรุงโตเกียวที่มีภูมิต้านทานโควิด-19 อยู่ 0.1% ในโอซาก้าพบอยู่ที่ 0.17% และในจังหวัดมิยางิพบอยู่ที่ 0.03% ทางกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นจึงได้ข้อสรุปว่าคนส่วนใหญ่นั้นแทบไม่มีภูมิต้านทายเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่เลย อีกทั้งทางผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางยังได้กล่าวย้ำว่าจนกว่าจะทำการผลิตวัคซีนป้องกันได้สำเร็จ ยังคงต้องระวังตัวจากไวรัสโควิด-19 ให้มากเอาไว้


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200616/k10012471891000.html

17-06-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • ก้น
  • お尻
    oshiri