ระบบแจ้งเตือนความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดผ่านทางสมาร์ทโฟน

ระบบแจ้งเตือนความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดผ่านทางสมาร์ทโฟน

รายละเอียดข่าวสาร
ระบบแจ้งเตือนความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดผ่านทางสมาร์ทโฟน

  จังหวัดคานางาวะ ประเทศญี่ปุ่น ได้มีการติด QR Code ไว้ที่บริเวณประตูทางเข้าร้านค้า เพื่อให้ประชาชนใช้สมาร์ทโฟนในการแสกน QR Code เพื่อบันทึกประวัติการเข้าออกร้านนั้นๆ เพื่อติดตามความเสี่ยงของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่อาจเพิ่มขึ้นหลังการยกเลิกภาวะฉุกเฉินและเพื่อให้สามารถติดตามตัวได้ในกรณีที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งกรณีที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่า ผู้ติดเชื้อคนดังกล่าวได้ไปใช้บริการร้านค้าที่ใดและเวลาใด และผู้ที่มาใช้บริการร้านค้านั้นในเวลาเดียวกัน จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE ว่าอาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ได้ และแนะนำให้ไปเข้ารับการตรวจที่สถานีอนามัย โดยในตอนนี้ทางกรุงโตเกียวและโอซาก้าก็ได้นำมาตรการนี้มาใช้แล้วเช่นกัน

  นอกจากนี้ทางการยังได้มีแผนใช้แอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนผ่านทาง Bluetooth ของสมาร์ทโฟนอีกด้วย โดยหากบรรดาผู้ใช้แอพพลิเคชั่นนี้อยู่สถานที่ใดที่หนึ่งใกล้กัน ภายในรัศมี 1 เมตรเป็นเวลาเกินกว่า 15 นาที จะทำการบันทึกข้อมูลลงสมาร์ทโฟน และภายหลังหากทราบว่าหนึ่งในผู้ใช้แอพพลิเคชั่นนั้นเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะทำการแจ้งเตือนให้คนที่เคยอยู่ใกล้ในบริเวณนั้นและเวลานั้นผ่านทางแอพพลิเคชั่น เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าตนเองนั้นอาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19

  โดยผู้ชำนาญการกล่าวว่า จะให้ความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้แอพพลิเคชั่น และจะให้ความสำคัญในการแนะนำขั้นตอนที่พึงปฏิบัติ สำหรับผู้ที่ได้รับการแจ้งเตือนว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ด้วย


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200613/k10012469461000.html

16-06-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • บัตรประกันสุขภาพ
  • 健康保険証
    kenkouhokensho