โตโยต้าเตรียมระงับสายการผลิตในโรงงานญี่ปุ่นทุกแห่งนานถึง 11 วัน

โตโยต้าเตรียมระงับสายการผลิตในโรงงานญี่ปุ่นทุกแห่งนานถึง 11 วัน

รายละเอียดข่าวสาร
โตโยต้าเตรียมระงับสายการผลิตในโรงงานญี่ปุ่นทุกแห่งนานถึง 11 วัน

  บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ เตรียมลดการผลิตรถยนต์ทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศในเดือนตุลาคมนี้กว่า 330,000 คัน เนื่องจากปัญหาการจัดซื้อชิ้นส่วนจากประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

  โดยทางบริษัทได้ติดสินใจระงับสายการผลิตทั้งหมด 27 สาย ในโรงงาน 14 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงโรงงานของบริษัทในเครือ ตั้งแต่วันที่ 1-11 ตุลาคม

  ในปีนี้ทางบริษัทโตโยต้า เคยระงับสายการผลิตที่โรงงานในจังหวัดไอจิเป็นเวลา 5 วัน ในเดือนกรกฎาคม เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ที่ทำผลให้การจัดส่งชิ้นส่วนจากเวียดนามเกิดความล่าช้า นอกจากนี้เคยระงับสายการผลิตที่โรงงาน 3 แห่งในไทย ในเดือนกรกฎาคมด้วยเช่นกัน

  การระบาดของโควิด-19 ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้สารกึ่งตัวนำ (Semiconductor) เกิดการขาดคลานแคลนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อกำลังการผลิตสำหรับบรรดาบริษัทผู้ผลิตรถยนต์


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210917/k10013265501000.html

21-09-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • สามี
  • 主人
    shujin