ญี่ปุ่นเตรียมขยายกลุ่มเป้าหมายสำหรับวัคซีนไฟเซอร์มาที่ 5-11 ปี

ญี่ปุ่นเตรียมขยายกลุ่มเป้าหมายสำหรับวัคซีนไฟเซอร์มาที่ 5-11 ปี

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นเตรียมขยายกลุ่มเป้าหมายสำหรับวัคซีนไฟเซอร์มาที่ 5-11 ปี

  บริษัทไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทค ยืนยันผลการทดสอบวัคซีนไฟเซอร์ในกลุ่มเด็กที่มีอายุระหว่าง 5-11 ปี ว่ามีความปลอดภัยและมีประสิทธิผลในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดี

  การทดสอบดังกล่าวมีขึ้นในกลุ่มอาสาสมัครเด็กวัย 5-11 ปีจำนวนมากกว่า 2,200 คน โดยใช้วัคซีนที่มีปริมาณ 10 ไมโครกรัม หรือคิดเป็นปริมาณ 1 ใน 3 ของวัคซีนที่ใช้กับผู้ใหญ่ จำนวน 2 โดส โดยเว้นระยะห่างระหว่างโดส 21 วัน

  ผลการทดสอบพบว่า กลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปีที่ได้รับวัคซีนปริมาณ 10 ไมโครกรัมต่อโดส มีการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีได้ดีเทียบเท่ากับกลุ่มอายุ 16-25 ปีที่ได้รับวัคซีนในปริมาณปกติ

  นอกจากนี้ปฏิกิริยาข้างเคียงจากการทดลองทางคลินิกที่พบในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปีส่วนใหญ่ยังเหมือนกับปฏิกิริยาข้างเคียงที่พบในกลุ่มอายุ 16-25 ปี

  บริษัทไฟเซอร์ได้ส่งข้อมูลการทดลองทางคลินิกเหล่านี้ไปยังองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USFDA) เพื่อขออนุมัติให้ขยายกลุ่มเป้าหมายสำหรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ไปยังกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี

  นายคาโต้ คัตสึโนบุ หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้กล่าวในงานแถลงข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า หากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาอนุมัติให้ขยายกลุ่มเป้าหมายสำหรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ไปยังกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปีอย่างเป็นทางการแล้ว ทางเราจะทำการขออนุมัติไปยังกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ เพื่อขอขยายกลุ่มเป้าหมายสำหรับวัคซีนไฟเซอร์มาที่เด็กอายุ 5-11 ปีด้วยเช่นกัน


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210921/k10013269361000.html

21-09-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • ธันวาคม
  • 12月
    jyuuni gatsu