มาตรการช่วยเหลือนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประสบปัญหาจากโควิด-19

มาตรการช่วยเหลือนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประสบปัญหาจากโควิด-19

รายละเอียดข่าวสาร
มาตรการช่วยเหลือนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประสบปัญหาจากโควิด-19

  นักเรียนแลกเปลี่ยนชาวโคลัมเบียในประเทศญี่ปุ่นกว่า 46 คน กำลังประสบปัญหาในการเดินทางกลับประเทศ เนื่องจากจำนวนเที่ยวบินลดลง อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในตอนนี้

  ด้วยเหตุนี้สถานเอกอัครราชทูตโคลัมเบียประจำกรุงโตเกียวจึงได้ส่งเสบียงและหน้ากากอนามัย รวมถึงเงินสด 20,000 เยนในการดำรงชีวิต ไปให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวโคลัมเบียที่ประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้

  อีกทั้งที่พักอาศัยที่อยู่ในเขตชินางาวะของกรุงโตเกียวยังได้ให้นักเรียนนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ที่ประสบปัญหาในการเดินทางกลับประเทศ รวมถึงประสบปัญหาเรื่องค่าที่พักเนื่องจากงานพิเศษลดลง เข้าพักอาศัยได้ชั่วคราวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติในญี่ปุ่น


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200602/k10012455121000.html

05-06-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • นิ้วมือ
  • yubi