พบผู้เกี่ยวข้องกับโอลิมปิกที่ติดเชื้อโควิด-19 ตลอดการแข่งขันอยู่ที่ 458 ราย

พบผู้เกี่ยวข้องกับโอลิมปิกที่ติดเชื้อโควิด-19 ตลอดการแข่งขันอยู่ที่ 458 ราย

รายละเอียดข่าวสาร
พบผู้เกี่ยวข้องกับโอลิมปิกที่ติดเชื้อโควิด-19 ตลอดการแข่งขันอยู่ที่ 458 ราย

  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกเผยว่า ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้ นับตั้งแต่เริ่มเก็บสถิติเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงวันสุดท้ายของการแข่งขันในวันที่ 8 สิงหาคม มีจำนวนทั้งหมด 458 ราย

  ในจำนวนดังกล่าว (ไม่นับรวมกับนักกีฬา) เป็นผู้เกี่ยวข้องที่มาจากต่างประเทศ ได้แก่ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน 5 ราย, สื่อมวลชน 1 ราย, โค้ชนักกีฬา 1 ราย รวมทั้งสิ้น 7 ราย และหนึ่งในนั้นเป็นโค้ชนักกีฬาที่พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนักกีฬา 1 ราย

  ในส่วนของนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มาจากต่างประเทศ และได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 8 สิงหาคม รวมทั้งสิ้น 151 ราย และเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนักกีฬา 34 ราย

  สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่พักอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเป็นโค้ชนักกีฬา 12 ราย, อาสาสมัคร 6 ราย, เจ้าหน้าที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 2 ราย และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันอีก 1 ราย รวมทั้งหมด 21 ราย

  เป็นผลให้ยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมดที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการแข่งขันโอลิมปิกทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ มีจำนวนทั้งหมด 458 ราย


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210809/k10013191821000.html

10-08-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • จาม
  • くしゃみ
    kushami
    มีอาการจาม
    くしゃみが出る。
    kushami ga deru