พบผู้ที่เกี่ยวข้องกับโอลิมปิกรวมถึงนักกีฬาติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 18 คน

พบผู้ที่เกี่ยวข้องกับโอลิมปิกรวมถึงนักกีฬาติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 18 คน

รายละเอียดข่าวสาร
พบผู้ที่เกี่ยวข้องกับโอลิมปิกรวมถึงนักกีฬาติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 18 คน

  คณะกรรมการจัดการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิก รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันเพิ่มอีก 18 คน

ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อทั้ง 18 คนได้แก่
นักกีฬาชาวต่างชาติในหมู่บ้านโอลิมปิกที่เขตจูโอ กรุงโตเกียว 1 คน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันที่ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านโอลิมปิก 5 คน
เจ้าหน้าที่โอลิมปิกที่กำลังพักอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น 11 คน
อาสาสมัครชาวญี่ปุ่น 1 คน

  ทำให้ปัจจุบันยอดผู้ติดเชื้อ-19 ในหมู่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิก รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันอยู่ที่ 259 คน นับตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นมา


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210801/k10013174011000.html

02-08-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • 8
  • はち
    hachi