ผู้ป่วยโควิดที่พักรักษาตัวที่บ้านเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกิน 10,000 คนทั่วประเทศ

ผู้ป่วยโควิดที่พักรักษาตัวที่บ้านเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกิน 10,000 คนทั่วประเทศ

รายละเอียดข่าวสาร
ผู้ป่วยโควิดที่พักรักษาตัวที่บ้านเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกิน 10,000 คนทั่วประเทศ

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการระบุว่าผู้ป่วยโควิด-19 ที่กำลังพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน นับจนถึงเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 10,717 คนทั่วประเทศ โดยได้เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้ากว่า 4,900 คน

ผู้ป่วยโควิด-19 ที่กำลังพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านแบ่งตามจังหวัดต่างๆ ได้ดังนี้
กรุงโตเกียว 4,068 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าราว 2 เท่า และเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว ณ วันที่ 23 มิถุนายนราว 5.7 เท่า
จังหวัดคานากาว่า 2,241 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าราว 1.5 เท่า และเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วราว 3 เท่า
จังหวัดชิบะ 792 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าราว 1.7 เท่า และเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วราว 3 เท่า
จังหวัดไซตามะ 1,104 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าราว 2.7 เท่า และเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วราว 10 เท่า

  นอกจากนี้ยังมีผู้ที่เข้ารับการรักษาตัวตามที่ต่างๆ นอกเหนือจากโรงพยาบาล เช่น โรงแรม อยู่ที่ 6,364 คนทั่วประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้ากว่า 1,600 คน และเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วราว 2 เท่า

  อีกทั้งยังมีผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่ยังไม่สามารถหาโรงพยาบาลได้เนื่องจากเตียงไม่พออยู่ที่ 201 ทั่วประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้ากว่า 35 คน


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210728/k10013165411000.html

29-07-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • สถานีรถไฟ
  • eki
    ด้านหน้าสถานีรถไฟ
    駅前
    eki mae