โตโยต้าเตรียมระงับสายการผลิตบางส่วนทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศชั่วคราว

โตโยต้าเตรียมระงับสายการผลิตบางส่วนทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศชั่วคราว

รายละเอียดข่าวสาร
โตโยต้าเตรียมระงับสายการผลิตบางส่วนทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศชั่วคราว

  บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ได้ตัดสินใจระงับสายการผลิตที่โรงงานในจังหวัดไอจิเป็นเวลา 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การจัดส่งชิ้นส่วนจากเวียดนามเกิดความล่าช้า

  การตัดสินใจระงับสายการผลิตชั่วคราวในครั้งนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตรถยนต์รุ่น "โตโยต้า อัลฟาร์ด" เป็นจำนวนกว่า 3,000 คัน

  นอกจากนี้สายการผลิตภายในประเทศแล้ว ทางบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ยังได้ตัดสินใจระงับสายผลิตเป็นการชั่วคราวที่โรงงาน 3 แห่งในไทย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา

  โรงงาน 3 แห่งดังกล่าวเป็นโรงงานหลักของโตโยต้า มอเตอร์ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถผลิตรถยนต์ส่วนบุคคลและยานพาหนะทางพาณิชย์ได้ทั้งหมดราว 750,000 คันต่อปี

  การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ส่งผลให้เกิดการขาดคลานสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อกำลังการผลิตสำหรับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210722/k10013154731000.html

27-07-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • สถานีรถไฟ
  • eki
    ด้านหน้าสถานีรถไฟ
    駅前
    eki mae