คณะที่ปรึกษาระบุว่านี่ไม่ใช่สถานการณ์ปกติที่จะมาจัดการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกขึ้น

คณะที่ปรึกษาระบุว่านี่ไม่ใช่สถานการณ์ปกติที่จะมาจัดการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกขึ้น

รายละเอียดข่าวสาร
คณะที่ปรึกษาระบุว่านี่ไม่ใช่สถานการณ์ปกติที่จะมาจัดการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกขึ้น

  นายโอมิ ชิเงรุ หัวหน้าคณะที่ปรึกษาของรัฐบาลด้านการรับมือโควิด-19 กล่าวว่า "นี่ไม่ใช่สถานการณ์ปกติที่จะมาจัดการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกขึ้นท่ามกลางการระบาดอย่างหนักของโควิด-19 เช่นนี้"

  โดยกล่าวเสริมว่า "หากดึงดันที่จะจัดการแข่งขันโอลิมปิกขึ้นท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ก็ควรมีการลดขนาดของานลงให้เล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมกับเสริมสร้างมาตรการป้องกันอย่างถึงที่สุด"

  ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรที่จัดขึ้นก่อนหน้านี้ นายโอมิเคยกล่าวถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการสัญจรของผู้คนที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงที่มีการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิก

  โดยเน้นย้ำว่า "ต่อให้มีมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่ละเอียดที่ถี่ถ้วนแค่ไหนก็ไม่มีทางได้ผล หากไม่ได้บอกประชาชนอย่างชัดเจนว่าขอให้ระบชมการแข่งขันอย่างเงียบ ๆ ผ่านทางโทรทัศน์ที่บ้าน"

  นอกจากนี้ยังกล่าวว่า "ทั้งรัฐบาลญี่ปุ่นและคณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกจะต้องแสดงความรับผิดชอบอย่างถึงที่สุด หากยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าจัดการแข่งขันต่อไป ไม่อย่างนั้นประชาชนอาจไม่สนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันขึ้น"


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210602/k10013063571000.html

04-06-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • ที่นั่งสำหรับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่
  • 禁煙席
    kin en seki
    เอาเป็นที่นั่งสำหรับสูบบุหรี่หรือไม่สูบบุหรี่ดีครับ/ค่ะ (พนักงานถามลูกค้า)
    喫煙席ですか?禁煙席ですか?
    kitsuen seki desuka? kin en seki desuka?