รัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กอายุ 12-15 ปี

รัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กอายุ 12-15 ปี

รายละเอียดข่าวสาร
รัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กอายุ 12-15 ปี

  รัฐบาลญี่ปุ่นได้ตัดสินใจขยายอายุกลุ่มเป้าหมายสำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์ให้กับเด็กในช่วงอายุ 12-15 ปี จากเดิมที่เคยกำหนดไว้ที่อายุ 16 ปีขึ้นไป

  บริษัทไฟเซอร์ได้ยื่นผลการทดลองทางคลินิกที่ยืนยันถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยหลังดำเนินการทดลองทางคลินิกในเด็กอายุ 12-15 ปีที่ประเทศอเมริกา ทำให้กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นได้สินใจที่จะขยายอายุกลุ่มเป้าหมายสำหรับการฉีดวัคไฟเซอร์ให้กับเด็กในช่วงอายุ 12-15 ปี

  ทางกระทรวงฯ ได้เสนอเรื่องการขยายอายุกลุ่มเป้าหมายสำหรับการวัคซีนในเด็กอายุ 12-15 ปีให้กับคณะผู้เชี่ยวชาญ และได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม

  ทั้งนี้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีที่ประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์ จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเสียก่อน


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210531/k10013060851000.html

01-06-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • ผักชี
  • パクチー
    pakuchī