การตรวจ PCR ขนานใหญ่ในผู้โดยสารที่เดินทางจากโตเกียวไปโอกินาว่า

การตรวจ PCR ขนานใหญ่ในผู้โดยสารที่เดินทางจากโตเกียวไปโอกินาว่า

รายละเอียดข่าวสาร
การตรวจ PCR ขนานใหญ่ในผู้โดยสารที่เดินทางจากโตเกียวไปโอกินาว่า

  กระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวได้ดำเนินการตรวจ PCR ขนานใหญ่ รวมถึงการสำรวจแบบสอบถามสำหรับผู้โดยสารที่จะ เดินทางจากสนามบินฮาเนดะในโตเกียวไปยังโอกินาว่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไปยังเกาะห่างไกลที่ระบบการแพทย์ยังมีข้อจำกัด

  รัฐบาลท้องถิ่นของโอกินาว่าได้เรียกร้องให้ทำการตรวจ PCR ก่อนที่จะเดินทางมายังโอกินาว่า เพื่อป้องกันไม่ให้โควิด-19 เกิดการแพร่ระบาด ไปยังเกาะห่างไกลที่ระบบการแพทย์ยังมีข้อจำกัดอยู่ แต่ถึงอย่างนั้นยังมีผู้คนบางส่วนที่เดินทางมายังโอกินาว่าแต่ไม่เข้ารับการตรวจ PCR

  ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทางกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวเริ่มดำเนินการตรวจ PCR ขนานใหญ่ในผู้โดยสารกว่า 1,000 คน ที่จะเดินทางจากสนามบินฮาเนดะในกรุงโตเกียวไปยังสนามบินนาฮะ เกาะอิชิงากิ หรือเกาะมิยาโกะของจังหวัดโอกินาว่าในวันที่ 18 มีนาคม

  โดยสามารถเลือกได้ว่าจะเข้ารับการตรวจ ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ หรือจะส่งผลตรวจทางไปรษณีย์ก่อนออกเดินทาง และเมื่อเดินทางมาถึงโอกินาว่า จะมีการสำรวจแบบสอบถามเกี่ยวกับภาระหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนที่เข้ารับการตรวจ PCR


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210318/k10012920721000.html

18-03-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • แมงกะพรุน
  • クラゲ
    kurage