ญี่ปุ่นพบผู้ที่เกิดอาการแพ้หลังจากฉีดวัคซีนเพิ่มอีก 9 ราย

ญี่ปุ่นพบผู้ที่เกิดอาการแพ้หลังจากฉีดวัคซีนเพิ่มอีก 9 ราย

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นพบผู้ที่เกิดอาการแพ้หลังจากฉีดวัคซีนเพิ่มอีก 9 ราย

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ เผยว่าพบผู้ที่เกิดอาการ "แอนาฟิแล็กซิส" (Anaphylaxis) หรือ ปฏิกิริยาการแพ้อย่างรุนแรงหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไฟเซอร์เพิ่มอีก 9 รายในญี่ปุ่น

  ทั้ง 9 รายเป็นผู้หญิงในช่วงอายุตั้งแต่ 20-59 ปี โดยหลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไฟเซอร์ ไปเมื่อวันที่ 8 มีนาคม ได้เกิดอาการต่างๆ ตามมา เช่น ลมพิษ แขนขาชา และหายใจไม่ออก

  ขณะนี้ทั้ง 9 รายได้รับการรักษาและมีอาการดีขึ้นตามลำดับแล้ว อย่างไรก็ตามหญิง 8 รายจากทั้งหมด 9 ราย เป็นผู้ที่มีประวัติแพ้อาหาร รวมถึงเป็นผู้มีโรคประจำตัวบางอย่าง เช่น โรคหอบหืด และความดันโลหิตสูง

  จนถึงวันที่ 9 มีนาคม ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์แล้วในญี่ปุ่นมี 107,558 คน และมีรายงานพบ ผู้ที่เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงหลังจากฉีดวัคซีนรวมทั้งหมด 17 คน


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210309/k10012906741000.html

10-03-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • 6
  • ろく
    roku