กองกำลังป้องกันตนเองได้ส่งกำลังคนมาให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ที่เมืองมิยาโกจิมะ

กองกำลังป้องกันตนเองได้ส่งกำลังคนมาให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ที่เมืองมิยาโกจิมะ

รายละเอียดข่าวสาร
กองกำลังป้องกันตนเองได้ส่งกำลังคนมาให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ที่เมืองมิยาโกจิมะ

  ทางการจังหวัดโอกินาว่าได้ขอความช่วยเหลือไปยังกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นให้มีการจัดส่งบุคลากรทางการแพทย์มายังเมืองมิยาโกจิมะ จังหวัดโอกินาว่า หลังจากที่ได้มีการพบการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนขึ้นที่สถานดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในเมืองจนสถานการณ์ทางการแพทย์ได้ตกอยู่ในความตึงเตรียด

  เมืองมิยาโกจิม ะจังหวัดโอกินาว่าซึ่งมีประชากรอยู่ราว 55,000 คน ได้มีการยืนยันพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 130 คนในระยะเวลา 6 วันนับจนถึงวันที่ 31 มกราคม จนสถานการณ์ทางการแพทย์ได้ตกอยู่ในความตึงเตรียด

  เจ้าหน้าที่พยายาลจำนวน 5 คนซึ่งเป็นบุลคลากรทางการแพทย์ในสังกัดของกองกำลังป้องกันตนเองได้เดินทางมาถึงเมืองมิยาโกจิมะในวันที่ 31 มกราคม และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้

  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้ได้มีการพบผู้ติดเชื้อจำนวน 40 คน โดยแบ่งเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ที่นี่ 27 คนและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอีก 13 คนนับจนถึงวันที่ 30 มกราคม

  เจ้าหน้าที่พยาบาลจากกองกำลังป้องตนเองจะให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ในด้านการรักษาพยาบาล การอาบน้ำ อาหารการกิน และการตรวจสุขภาพ โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลทุกคนได้ผ่านการตรวจสอบและยืนยันแล้วว่าไม่พบเชื้อโควิด-19 ก่อนที่จะถูกส่งมาปฏิบัติหน้าที่ที่เมืองมิยาโกะจิมะ


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210131/k10012841981000.html

01-02-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • สวัสดีตอนกลางวัน
  • こんにちは。
    Kon ni chi wa