ผู้เชี่ยวชาญคาดจำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวอาจเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

ผู้เชี่ยวชาญคาดจำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวอาจเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

รายละเอียดข่าวสาร
ผู้เชี่ยวชาญคาดจำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวอาจเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

  ทางการกรุงโตเกียวได้จัดประชุมร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม เพื่อประเมินสถานการณ์ประจำสัปดาห์เกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 ในกรุงโตเกียว โดยทางคณะผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าทั้งสถานการณ์การระบาดของเชื้อและสถานการณ์ทางการแพทย์ในกรุงโตเกียว ไม่ว่าจะอย่างไหนก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในระดับสูงสุด

  คณะผู้เชี่ยวชาญระบุว่าค่าเฉลี่ยของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกรุงโตเกียวในสัปดาห์นี้ได้เพิ่มขึ้นจาก 1,029 คนในสัปดาห์ที่แล้วมาเป็น 1,699 คน โดยเพิ่มขึ้นกว่า 165% และชี้ว่า "เป็นอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อน"

  คณะผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความกังวลต่อวิกฤตนี้ว่า กรุงโตเกียวไม่เคยมีค่าเฉลี่ยของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 165% ภายในสัปดาห์เดียวมาก่อน จึงมีความเป็นไปสูงได้ว่า อัตราของผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

  คณะผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเมื่อพิจารณาจากอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นกว่า 165% ภายสัปดาห์เดียว จำนวนของผู้ติดเชื้อรายวันอาจเพิ่มขึ้นกว่า 1.7 เท่าภายใน 1 สัปดาห์ และจำนวนของผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอาจมากกว่า 4,000 คนภายใน 2 สัปดาห์ ซึ่งเท่ากับตัวเลขของจำนวนเตียงทั้งหมดที่เตรียมไว้สำหรับ ผู้ป่วยโควิด-19

  นอกจากนี้ คำขอส่งตัวผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ทางสาธารสุขได้ส่งไปยังทางกรุงโตเกียวมีมากกว่า 400 ฉบับแล้ว นับตั้งแต่วันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมา แต่เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้เตียงในโรงพยาบาลมีไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากยังคงเฝ้ารอรับการรักษาในโรงพยาบาลอยู่


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210114/k10012814381000.html

15-01-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • หู
  • mimi