ญี่ปุ่นเสริมมาตรการสำหรับการเดินทางเข้าประเทศมากขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ญี่ปุ่นเสริมมาตรการสำหรับการเดินทางเข้าประเทศมากขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นเสริมมาตรการสำหรับการเดินทางเข้าประเทศมากขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

  รัฐบาลญี่ปุ่นได้มีมาตรการสำหรับการเดินทางเข้าประเทศที่เข้มงวดมากขึ้นหลังการประกาศภาวะฉุกเฉิน โดยได้จำกัดการเข้าประเทศจากชาวต่างชาติทั้งหมด รวมถึงผู้ที่เดินทางด้วยเหตุผลทางด้านธุรกิจตั้งแต่วันที่ 14 มกราคมเป็นต้นไป

สำหรับชาวญี่ปุ่นหรือชาวต่างชาติที่ถือวีซ่ารีเอนทรี (Re-entry Permit) ยังสามารถเดินทางกลับเข้าญี่ปุ่นได้ แต่ต้องทำการเซ็นต์สัญญาเพื่อปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ทางรัฐบาลได้กำหนดไว้ ได้แก่
1. ห้ามใช้ระบบขนส่งสาธารณะเป็นเวลา 14 วันหลังเข้าประเทศ
2. กักตัวอยู่ในบ้านหรือที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วันหลังเข้าประเทศ
3. ใช้ระบบ GPS บนสมาร์ทโฟนบันทึกข้อมูลตำแหน่งสำหรับติดตาม Timeline และต้องให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่สาธารณสุขขอตรวจสอบ

ในกรณีที่ไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
1. อาจถูกกักตัว ณ สถานที่ที่ทางรัฐบาลจัดเตรียมไว้
2. อาจมีการเปิดเผยข้อมูลผู้ที่ไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขต่อสาธารณะ เช่น ชื่อ นามสกุล
3. ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ อาจมีการเปิดเผยชื่อ นามสกุล สัญญาติ รวมถึงอาจถูกเพิกถอนหรือระงับวีซ่าแล้วส่งกลับประเทศ

  นอกจากนี้ในกรณีที่ไม่ยินยอมเซ็นต์สัญญาเพื่อปฎิบัติตามเงื่อนไข ทางรัฐบาลจะขอให้ทำการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210114/k10012813261000.html

14-01-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • ก่อนเที่ยง (a.m.)
  • 午前
    gozen
    2.00 น. (2.00 a.m.)
    午前2時
    gozen ni ji